Naši projekti

 

V družbi Aquasystems že 15. leto po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih upravljamo Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor) in tako varujemo enega največjih evropskih vodotokov (Drava) in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Ob letošnjem svetovnem dnevu voda smo pripravili dva sklopa aktivnosti – prebivalce bomo osveščali o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo ter začeli z iniciativo »zDravo jutri« - AquaSystemsovo aktivacijo za ohranitev Drave, za prihodnost Maribora. Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije.

Iniciativa »zDravo jutri« predstavlja približno 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bomo izvajali na letni ravni z namenom ohranjanja Drave ter omogočanja gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja. V AquaSystems iniciativo izvajamo zato, ker sta nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni. Skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane.

 

 

 
Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si