Politika upravljanja s sredstvi

Politika upravljanja s sredstvi je nabor načel s področja upravljanja s sredstvi z uresničevanjem katerih podjetje namerava dosegati svoje cilje. Cilji podjetja so zagotavljanje neprekinjene, kvalitetne in gospodarne storitve čiščenja odpadne vode mesta Maribor skladno s pričakovanji družbenikov in
deležnikov podjetja.
Cilje podjetja s področja upravljanja s sredstvi dosegamo z implementacijo naslednjih načel:

 • Upravljanje s sredstvi upošteva zahteve deležnikov, zakonodajo in dolgoročne cilje podjetja,
 • Planiranje in odločanje v zvezi s sredstvi temelji na LCA in analizi tveganj in koristi v zvezi s
 • sredstvi,
 • Sistemi planiranja, nadzora, ocenjevanja učinkovitosti in poročanja v zvezi z upravljanjem s
 • sredstvi morajo biti formalizirani,
 • Način upravljanja s sredstvi je usklajen s cilji optimalne uporabe in vzdrževanja zgradb,
 • proizvodne in informacijske tehnologije v podjetju,
 • Vsi procesi v podjetju morajo biti optimalni in usklajeni,
 • Redno je potrebno preverjati s sredstvi povezana tveganja in iskati najboljše strategije za njihovo obvladovanje,
 • Delovanje vseh funkcij v podjetju mora biti usklajeno s sistemom ISO 14001 in sistemom varnosti in zdravja pri delu,
 • Skrb za ustrezno usposobljenost, kompetentnost in pooblaščenost zaposlenih za izvajanje njihovih obveznosti je načrtna,
 • Sistemska inovacijska aktivnost v podjetju in udejanjanje načel nenehnih izboljšav (kaizen) zagotavljata tudi razvoj sistema upravljanja s sredstvi vključno s človeškimi viri podjetja.

                    

mag. Leon Lozar, direktor

Maribor, 1.3.2022

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si