Filozofija in vrednote upravljanja podjetja

Globalno so vodni viri zelo pomembni za ohranjanje življenja na planetu, lokalno pa dobro gospodarjenje s pitno vodo in čiščenje odpadne vode podpirata gospodarski napredek in rast gospodarstva ter prispevata k boljši kakovosti življenja. Zavedanje o pomembnosti dobrega gospodarjenja z vodo je še posebej pomembno v luči rasti prebivalstva, sodobnih migracijskih tokov, klimatskih sprememb in kritične geopolitične situacije na svetu ter v širši regiji, v kateri živimo. Visoki standardi oskrbe s pitno vodo in v zvezi s čiščenjem odpadne vode, ki jih uživamo v srednjeevropski Sloveniji, lahko postanejo v kriznih razmerah težko dosegljiva prioriteta.

Pitno vodo je treba smotrno porabljati. Enako pomembno je ohranjanje vodonosnikov rezerv pitne vode (reke, podtalnica), in sicer s čiščenjem odpadne vode pred njenim izpustom v naravne vodotoke ali podtalnico. Četudi je Slovenija na prvi pogled z vodo bogata dežela, sta potrebni skrbno načrtovanje in ravnanje lokalnih skupnosti.

V Mariboru je čiščenje odpadne vode odlično urejeno, saj Centralna čistilna naprava (CČN) Maribor izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije in je namenjena čiščenju odpadnih voda za Maribor ter primestne občine Hoče-Slivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju.

Na CČN Maribor vodi vračamo življenje. 

Podjetje Aquasystems d.o.o., ki upravlja CČN Maribor, je zanesljiv, družbeno odgovoren in okoljsko visoko ozaveščen partner lokalne skupnosti, ki svoje poslanstvo opravlja trajnostno naravnano ter skladno z najvišjimi okoljskimi in gospodarskimi standardi. Primerjalno v Sloveniji, regionalno in tudi v okviru matične družbe Suez dosegamo izredno dobre rezultate, ker:

- delujemo učinkovito, transparentno in partnersko do vseh ključnih deležnikov,

- udejanjamo najboljšo prakso na področju upravljanja z okoljem,

- smo zavezani obratovalni odličnosti in

- v lokalni sferi komunalnih podjetij širimo know-how ter dobro prakso.

 

Vodstvo podjetja skupaj z obratovalnim timom izpolnjuje vse zahteve deležnikov podjetja. To je možno, ker:

- delujemo strokovno, odkrito, pošteno in z integriteto,

- zaposlenim omogočamo kakovostna in varna delovna mesta,

- posebno pozornost posvečamo organizacijski kulturi in energiji,

- v podjetju vzdržujemo optimalno starostno strukturo in medgeneracijsko sodelovanje ter dopolnjevanje,

- sta dobra in vsestranska usposobljenost ter inovativnost nepogrešljivi lastnosti našega osebja. 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si