Nagovor direktorja

Odnos človeka do narave oziroma okolja izkazuje tudi kvaliteto odnosa človeka do soljudi in lokalne skupnosti v kateri sobivamo. Varovanje narave je največja moralna obveza človeštva, udejanja pa se le, če ima družba oziroma lokalna skupnost civiliziran življenjski nazor. 

Lokalna skupnost smo ljudje, posamezniki, ki svoje obveznosti v zvezi z varovanjem okolja sistemsko uresničujemo preko podpore projektom in javnim komunalnim službam, ki jih za nas izvajajo Mestna občina Maribor z javnimi komunalnimi podjetji oziroma koncesionarji javnih sanitarnih služb. 

 

Javna komunalna infrastruktura v 21. stoletju pa ni samo sinonim za civiliziranost in visok življenjski standard ampak je tudi kapitalsko intenzivna gospodarska dejavnost in nenazadnje tudi strošek za prebivalstvo. V EU namreč velja načelo, da storitve in investicije v zvezi s komunalnimi dejavnostmi oziroma varovanjem narave plača onesnaževalec (industrija, gospodinjnstva). Če takšne sistemske ureditve in takšne infrastrukture danes ne bi bilo, bi se v Mariboru fekalne vode še vedno stekale neposredno v Dravo po sredini jarka vzdolž  Gosposke ulice. Dramatična primerjava, ki naj služi namenu nazorne predstavitve razlogov zakaj je Evropa iztrebila številne smrtonosne nalezljive bolezni kot so kolera, tifus, griža in podobno, ki pa lahko Evropo spet ogrozijo v primeru akutnih migracijskih, gospodarskih in geopolitičnih kriz.

 

Podjetju Aquasystems d.o.o. je MoM delegirala odgovornost za čiščenje odpadnih voda mesta Maribor, vključno s primestnimi občinami Duplek, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. Naše poslanstvo je torej varovanje pomembnega evropskega vodotoka (Drava) in podtalnih vodnih rezerv, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. 

Centralna čistilna naprava (CČN) Maribor je v odlični kondiciji in izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je v prestolnici nimajo niti v letu 2017. 

Projekt izgradnje CČN Maribor je glede kvalitete storitve, ki jo zagotavlja, pionirski in edinstveni ekološki projekt v Sloveniji, ki glede učinkovitosti čiščenja odpadne vode in učinkovitosti obratovanja v Sloveniji postavlja visoke standarde drugim mestom. To je tudi namen neposrednih tujih investicij, namreč, prenos novih tehnologij, storitev in znanj, skupaj z omogočanjem priložnosti za gospodarsko rast in razvoj lokalne skupnosti.  

Pri projektu centralne čistilne naprave so bili ključnega pomena tudi kompleksni čezmejni in medkulturni odnosi med sodelujočimi. Naprava je namreč rezultat dela mednarodnega tima strokovnjakov z več različnih strokovnih področij. Temelji na tehnologiji in know-howu vodilnih podjetij na tem področju v svetu. Več kot sedemdeset odstotkov gradbenih in montažnih del ter dobav so opravila lokalna podjetja. Naročnik, Mestna občina Maribor, je zagotovil potrebno politično podporo projektu, ki temelji na razumevanju konteksta tega pomembnega referenčnega projekta javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji ter v srednji in vzhodni Evropi. Gradnja mariborske centralne čistilne naprave v letih 2001 do 2004 je namreč primer enega prvih vstopov zasebnega kapitala v javni sektor v državi, ki je mestu Maribor omogočil, da je pridobilo visokokakovostno okoljevarstveno postrojenje brez angažiranja lastnih investicijskih sredstev, hkrati pa je MOM lastna proračunska sredstva lahko uporabila za druge pomembne projekte (dogradnja kanalizacijskega sistema, gradnja glavnega kolektorja do CČN (8km), varstvo kakovosti zraka, itd).

 

V letu 2017 smo priča priključevanju satelitskih občin Hoče-Slivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju na CČN Maribor, kar bo bistveno pozitvno prispevalo k stabilnosti izvajanja koncesijske pogodbe za čiščenje odpadne vode v Mariboru. Hkrati se mariborskemu gospodarskemu bazenu odpirajo nove razvojne priložnosti (letališče, reindustrializacija, digitalizacija). V času hitrih globalnih in lokalnih sprememb gospodarske paradigme se obetajo nova infrastruktura, novi projekti, novi poslovni modeli, nova delovna mesta, novi poklici, nove priložnosti za mesto in njegove prebivalce. Po izjemno težki desetletki 2007-2017 so razvojni obeti spet pozitivni. 

 

Na CČN Maribor smo pripravljeni na prihodnost. Še naprej bomo mestu zagotavljali visokokakovostno okoljevarstveno podporo, ki je predpogoj za gospodarski razvoj in rast. 

Nadgrajujemo tudi naše projekte s področja družbene odgvornosti, ki so razporejeni preko celega leta v tri različne vsebinske sklope. Prvo štirimesečje izvajamo projekt „Živim zDravo2“ v okviru katerega mladino in starejše generacije izobražujemo o pomembnosti okoljevarstva. Drugo štirimesečje je posvečeno rekreativnemu športnemu dogodku „Tečem zDravo2“. Našo tekaško prireditev, ki bo 11.6.2017, z Mariborskega otoka selimo na lokacijo CČN Maribor in tek umeščamo v prostor med staro strugo reke Drave in hidro-energetski kanal SD1. V zaključku leta bomo Maribor nagovorili s projektom „Razmišljam zDravo2“, ki je namenjen mariborski kreativi in intelektualnim prebojem v korist Maribora.

 

Kljub nespremenljivosti našega poslanstva se v podjetju Aquasystems nenehno prilagajamo potrebam mesta. 

 

Po petnajstih letih obratovanja CČN Maribor je kakovost reke Drave bistveno boljša. 

Čistejša Drava je vabilo za nove urbane vsebine. 

Naj bo čista reka Drava vitalni poudarek našega mesta.

 

mag. Leon Lozar,

Direktor Aquasystems, d. o. o.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si