Okoljska politika

• V podjetju smo svojo ekološko naravnanost opredelili kot pomemben del vodenja.
• Načrtovanje in dejavnosti v podjetju vodimo in izvajamo tako, da preprečujemo onesnaževanje ter izločamo oziroma omejujemo vse negativne vplive na okolje.
• Naše dejavnosti izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi dogovori in zavezami, ki so povezane z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki. Negativne vplive na okolje in tveganja se trudimo zmanjšati proaktivno in bolj, kot to zahteva zakonodaja.
• Sistem ravnanja z okoljem spremljamo z rednimi meritvami in s periodičnimi presojami delovanja sistema ravnanje z okoljem ter s tem zagotavljamo učinkovitost in stalno izboljševanje.
• Uvajamo take nove tehnologije, ki so ekološko primerne ter izboljšujemo obstoječe procese in tehnologije. V kolikor je to izvedljivo pri tem upoštevamo tudi življenjski cikel proizvodov in materialov. Opremo in materiale, ki smo jo zamenjali in še ima uporabno vrednost, poskušamo ponovno uporabiti in s tem zmanjšujemo količino odpadkov.
• Zaposlene seznanjamo z našo okoljsko politiko in cilji, jih izobražujemo, usposabljamo in motiviramo za dejaven odnos do okolja.
• Naše partnerje, dobavitelje in druge deležnike, ki delajo za nas ali v našem imenu, seznanjamo z našimi okoljskimi usmeritvami in od njih zahtevamo, da jih spoštujejo pri našem skupnem delovanju. Spodbujamo delovanje v smislu življenjskega cikla.
• Z lokalno skupnostjo in z drugo javnostjo komuniciramo popolnoma odkrito. Naša politika do okolja, njeni cilji in informacije v zvezi z našimi okoljskimi vidiki so dostopni na spletni strani http://aquasystems.si/sl-si/O-nas/Okoljska-politika S tem zagotavljamo vzdušje zaupanja.
• Zavezujemo se, da bomo kot družbeno odgovorno podjetje okoljsko politiko dosledno izvajali tudi v prihodnje in jo tudi dopolnjevali v skladu z razvojem podjetja in zahtevami okolice ter družbe, ter tako prispevali k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in gospodarstva.

mag. Leon Lozar, direktor

Maribor, 17.6.2022

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si