USTANOVA ZDRAVO JUTRI

OHRANJAMO DRAVO IN ŽIVLJENJE OB NJEJ ZA PRIHODNJE GENERACIJE

Po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih od leta 2004 upravljamo Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor). Smo največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave. Izpolnjujemo najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je največja slovenska mesta nimajo niti danes.
Pri našem delu nas vodi odgovornost do Drave in do Mariborčanov. Varujemo enega največjih evropskih vodotokov (Drava) in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Zagotavljamo čisto Dravo, ohranjamo življenje v reki ter zdravo in privlačno nabrežje. S strokovnim izvajanjem naše osnovne dejavnosti zagotavljamo okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju. Zagotavljamo visoko kakovost življenja na mariborskem področju in visoke standarde za industrijo. Ustvarjamo predpogoj za gospodarski in družbeni razvoj mariborskega območja.
Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Udejanjamo ga v pobudi »zDravo jutri« - naši aktivaciji za ohranjanje Drave ter gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja.
»zDravo jutri« izvajamo zato, ker so nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni. Ker skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane.

Z namenom uresničevanja aktivnosti smo ustanovili »Ustanovo AquaSystems zDravo jutri«.

Ustanova zDravo jutri – fundacija za ohranitev Drave in družbeni razvoj Maribora

Z Ustanovo zDravo jutri uresničujemo poslanstvo podjetja AquaSystems - ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Organizirana je v obliki fundacije, ki podpira izobraževalne, kulturne, športne, znanstvene, okoljevarstvene in druge projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in bogatijo življenje lokalne skupnosti. Delovanje fundacije je razdeljeno v tri stebre:

1.  zDravo, sponzorstva!

V obliki sponzorstva in donacij podpira projekte lokalnih organizacij na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, varstva okolja in podobno. Podpira organizacije, ki s svojim delom bogatijo družbeno življenje v Mariboru in primestnih občinah Duplek, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, za katere ustanovitelj nosi odgovornost čiščenja odpadnih voda.

Vse organizacije, ki v opisu prepoznajo priložnost za sodelovanje, vabimo, da svoje projekte prijavijo so 31.12..2022.  Komisija bo pregledala prejete prijave in odločila, katere projekte bo ustanova podprla.

Pravila in pogoji za pridobitev donatorskih ali sponzorskih sredstev

2. zDravo, sodeluj!

Poleg sponzorstev in donacij ustanova razvija samostojne projekte, s pomočjo katerih širi svoje poslanstvo in krepi zavest različnih družbenih skupin o pomenu varovanja voda in vodnih virov ter skrbi za reko Dravo in njeno naravno okolico. Projekti se izvajajo v obliki različnih javnih natečajev z okoljevarstveno komponento.

3. zDravo, Maribor!

Ustanova razvija nepridobitne projekte samostojno ali v sodelovanju z Mestno občino Maribor, ki bodo pomembno prispevali h kakovosti življenja v mestu.

 

 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si