ZDRAVO JUTRI

OHRANJAMO DRAVO IN ŽIVLJENJE OB NJEJ ZA PRIHODNJE GENERACIJE

OHRANJAMO DRAVO IN ŽIVLJENJE OB NJEJ ZA PRIHODNJE GENERACIJE
Po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih od leta 2004 upravljamo Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor). Smo največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave. Smo druga največja čistilna naprava v Sloveniji. Izpolnjujemo najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je največja slovenska mesta nimajo niti danes.
Pri našem delu nas vodi odgovornost do Drave in do Mariborčanov. Varujemo enega največjih evropskih vodotokov (Drava) in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Zagotavljamo čisto Dravo, ohranjamo življenje v reki ter zdravo in privlačno nabrežje. S strokovnim izvajanjem naše osnovne dejavnosti zagotavljamo okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju. Zagotavljamo visoko kakovost življenja na mariborskem področju in visoke standarde za industrijo.  Ustvarjamo predpogoj za gospodarski in družbeni razvoj mariborskega območja.
Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Udejanjamo ga v pobudi »zDravo jutri« - naši aktivaciji za ohranitev Drave, za prihodnost Maribora.
Iniciativa »zDravo jutri« predstavlja približno 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo AquaSystems letno izvajal z namenom ohranjanja Drave ter gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja.
»zDravo jutri« izvajamo zato, ker so nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni. Ker skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane.

Naše »zDravo jutri« aktivnosti:

- Tek zDravo Jutri
- Projekt "Varujmo svojo kapljico vode"
- Projekt "Mednarodna regata osmercev zDravo Jutri"
- Projekt "Grafiti"
- Projekt "Hackaton"


 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si