Družbena odgovornost/prispevek k razvoju lokalne skupnosti

 

Z lokalno skupnostjo razvijamo dolgoročno, srčno in dragoceno partnerstvo.

Že od leta 2006 s svojimi družbeno odgovornimi projekti nagovarjamo vse segmente javnosti. Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije.

Iniciativa »zDravo jutri« je AquaSystemsova aktivacija za ohranitev Drave, za prihodnost Maribora. Predstavlja približno 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo AquaSystems letno izvajal z namenom ohranjanja Drave ter gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja. Iniciativo »zDravo jutri« izvajamo zato, ker so nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni.

Z aktivnostmi v okviru iniciative »zDravo jutri« nagovarjamo vse generacije (dnevi odprtih vrat, projekt »Varujmo svojo kapljico vode«), z rekreativnim tekom »Tek zDravo jutri« mestu podarjamo edinstveno družabno-rekreativno prireditev, ki je umeščena med staro strugo reke Drave in hidroenergetski kanal SD1 s startom ter ciljem na CČN Maribor. Za lokalno skupnost in naše zaposlene bomo organizirali tudi čistilno akcijo nabrežja reke Drave na področju CČN Maribor, saj skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane.

Z lokalno skupnostjo smo tesno povezani tudi s humanitarno dejavnostjo in sponzorstvi ter donacijami, ki so razpršene v vse segmente družbenega življenja.

 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si