Zgodovinske prelomnice

1994 - Odlok MoM o koncesiji za čiščenje odpadnih vod v Mariboru
1997 - Suez Lyonnaise des Eaux prednostni ponudnik
4.9.1997 - Ustanovitev podjetja Aquasystems
29.7.1998 - Podpis koncesijske pogodbe z MoM
16.11.1999 - Podpis gradbene pogodbe
28.4.1999 - Podpis posojilne pogodbe EBRD
17.5.2000 - Enotno gradbeno dovoljenje za izgradnjo CČN Maribor
12.6.2000 - Začetek gradnje
10.6.2002 - Začetek obratovanja 1. faze
10. 2.2004 - Začetek obratovanja II. faze
15.12.2004 - Dokončno obratovalno dovoljenje
23.8.2008 - Refinanciranje projekta
December 2011 - Prejem certifikata ISO 14001
Oktober 2013 - Prejem okoljevarstvenega dovoljenja do leta 2023
April 2016 - Izgradnja nove delavnice s skladiščem
Junij 2017 - Prejem certifikata ISO 55001

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si