Učinki čiščenja

Kakovost in pretoki odpadnih vod na vtoku

V spodnji tabeli so vrednosti skupnega letnega vtoka in povprečnega letnega dnevnega pretoka ter količina sprejetih gošč iz greznic:

Pretok

Vtok letni

Povp. dnevni vtok

Odp.vode iz greznic

Enota

m3

m3/dan

m3

Leto 2002

4.790.420

22.609

0

Leto 2003

8.910.410

24.422

1.089

Leto 2004

7.610.255

20.798

7.306

Leto 2005

10.241.080

28.039

7.980

Leto 2006

10.537.178

28.872

6.791

Leto 2007

11.309.944

30.950

4.863

Leto 2008

9.969.292

27.214

6.657

Leto 2009

11.418.644

31.317

5.279

Leto 2010

11.067.048

30.372

4.103

Leto 2011

8.841.048

24.222

4.069

Leto 2012

9.220.896

25.179

3.801

Leto 2013

10.539.106

28.874

5.181

Leto 2014

10.885.668

29.824

8.075

Leto 2015

8.735.968

23.934

10.150

Leto 2016

9.622.439

26.291

12.508

Leto 2017

8.502.764

23.232

11.715

Leto 2018

9.318.969

25.531

12.353

Leto 2019

9.309.800

25.506

15.105

Leto 2020

8.876.264 24.319 13.706

Leto 2021

8.998.023 24.652 14.539

Leto 2022

9.290.332 25.453 15.525

 

Po izvedenih analizah pooblaščenega izvajalca monitoringa NLZOH je bila odpadna voda na vtoku sledeče kakovosti:

Parameter

KPK

BPK5

Nerazt. sn.

TN

TP

Enota

mgO₂/l

mgO₂/l

mg/l

mgN/l

mgP/l

Leto 2003

587

207

283

42

6,6

Leto 2004

570

203

256

47

6,5

Leto 2005

598

261

251

42

7,2

Leto 2006

696

293

261

49

9,9

Leto 2007

690

290

276

48

9,6

Leto 2008

698

317

243

47

9,2

Leto 2009

732

329

294

51

8,5

Leto 2010

686

296

279

49

7,5

Leto 2011

738

329

328

60

9,4

Leto 2012

764

338

350

57

10,2

Leto 2013

683

292

325

56

9,1

Leto 2014

685

300

334

57

8,7

Leto 2015

809

325

395

62

10,8

Leto 2016

758

307

325

59

10,1

Leto 2017

762

338

366

61

9,5

Leto 2018

689

310

335

56

10,3

Leto 2019

716

320

328

61

9,8

Leto 2020

719 312 334 61 9,5

Leto 2021 

699 282 358 62 9,1

Leto 2022

693 312 344 62 9,6

KPK – kemijska potreba po kisiku
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh
TN – Skupni dušik
TP – Skupni fosfor
Nerazt.sn. – Neraztopljene snovi

 

 

Kakovost prečiščenih vod na iztoku


Po izvedenih analizah pooblaščenega izvajalca monitoringa NLZOH je bila odpadna voda na iztoku sledeče kakovosti:K

Parameter

KPK

BPK5

Nerazt. sn.

TN

TP*

Enota

mgO₂/l

mgO₂/l

mg/l

mgN/l

mgP/l

Mejna vrednost

100

20

35

20

1

Leto 2004

37

6

11

7,2

0,8

Leto 2005

42

6

11

6,1

0,8

Leto 2006

41

8

12

5,4

0,7

Leto 2007

33

3

10

4,8

0,7

Leto 2008

34

3

10

4,6

0,5

Leto 2009

35

4

5

5,0

0,7

Leto 2010

33

5

5

4,8

0,8

Leto 2011

31

5

5

6,2

0,8

Leto 2012

32

4

6

3,5

0,8

Leto 2013

28

3

6

5,7

0,8

Leto 2014

25

3

4

3,2

0,6

Leto 2015

33

4

5

3,4

0,6

Leto 2016

28

3

3

2,6

0,7

Leto 2017

26

3

4

3,2

0,6

Leto 2018

30 4 4 3,9 1

Leto 2019

23

3

4

3,3

0,8

Leto 2020

26 3 5 3,1 0,8

Leto 2021

25 3 5 3,4 0,6

Leto 2022

26 4 5 3,2 0,9

*mejna vrednost TP na iztoku 1 mg/l ali 80% učinek čiščenja

 

Učinek čiščenja

Po izvedenih analizah pooblaščenega izvajalca monitoringa je bil učinek čiščenja CČN Maribor sledeč:

 

Parameter

KPK

BPK5

Nerazt. sn.

TN

TP

Enota

%

%

%

%

%

Minimalna vrednost

80

90

90

80

80

Leto 2004

94

97

96

86

88

Leto 2005

93

98

95

87

91

Leto 2006

95

98

96

90

94

Leto 2007

96

99

97

91

94

Leto 2008

96

99

96

91

95

Leto 2009

96

99

98

91

92

Leto 2010

95

98

98

91

89

Leto 2011

97

99

98

94

92

Leto 2012

96

99

98

94

92

Leto 2013

96

99

98

90

91

Leto 2014

97

99

99

94

93

Leto 2015

96

99

99

95

95

Leto 2016

97

99

99

96

94

Leto 2017

97

99

99

95

94

Leto 2018

96 99 99 93 90

Leto 2019

97

99

99

95

92

Leto 2020

96 99 99 95 92

Leto 2021

97 99 99 94 93

Leto 2022

96 99 98 95 91

 

KPK – kemijska potreba po kisiku
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh
TN – Skupni dušik
TP – Skupni fosfor
Nerazt.sn. – Neraztopljene snovi
 

 

 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si