Proces čiščenja odpadnih voda

Objekti CČN so:
• objekt št. 1 – objekt mehanskega predčiščenja (vtočno črpališče, iztočno črpališče, grobe grablje, fine grablje, enota za sprejem odpadnih vod iz greznic, trafo postaja, NN elektro prostor, SN elektro prostor, prostor s krmilno in regulacijsko opremo (PLC), kurilnica na kurilno olje, enota za pranje zraka, delavnica, obdelava peska in maščob, vodnjak ter razvod procesne vode, ločevanje in obdelava ostankov iz vtočne komore in grabelj),
• objekt št. 2A, 2B, 2C – odstranjevanje peska in maščob,
• objekt št. 3A, 3B, 3C, 3D – Venturi kanali z merilniki pretoka,
• objekt št. 4A, 4B, 4C – povezovalni jaški,
• objekt št. 5A, 5B, 5C – biološki bazeni s črpališči za blato,
• objekt št. 6A, 6B, 6C – naknadni usedalniki,
• objekt št. 7A, 7B, 8 – Venturi kanali z merilniki pretoka,
• objekt št. 9 – flotacija blata,
• objekt št. 10 – zbirni bazen za flotirano blato,
• objekt št. 11 – dehidracija blata, priprava in skladiščenje polimera,
• objekt št. 12 – začasna deponija blata,
• objekt št. 13 – skladiščenje in priprava koagulanta,
• objekt št. 14 – upravna stavba,
• objekt št. 15 – parkirišče,
• objekt št. 16 – črpališče izcednih vod,
• objekt št. 17 – elektro agregat (generator) 1000 kW z dvoplaščno cisterno (20 m3),
• objekt št. 20 – povezovalni jašek,
• objekt št. 24 – delavnica in skladišče
• objekt št. 25 – skladišče olj in masti
• objekt št. 27 – gravitacijski izpust v Dravo (dolžina prib. 250 m, premer 1,2 m),
• objekt št. 28 – tlačni vod v kanal HE Zlatoličje(2 bara, dolžina prib. 1050 m, premer 1,1 m),
• dovozna cesta (prib. 500 m) s priključkom na regionalno cesto, priključek na omrežje pitne vode.

Mehansko predčiščenje
V mehanskem predčiščenju potekajo:
• odstranjevanje grobih delcev iz odpadne vode; odpadki se izločajo v vhodnem jašku, na grobih in finih grabljah, sledi odstranjevanje peska in maščob,
• črpanje odpadne vode,
• sprejem in mehansko čiščenje odpadnih voda iz greznic,
• vzorčenje in meritve pretoka,
• čiščenje zraka iz zaprtih prostorov predčiščenja ter flotacije in dehidracije.

Objekti mehanskega predčiščenja so:
- objekt št. 1 – objekt predčiščenja (vhodni jašek, grobe grablje, vtočno črpališče,  fine grablje, enota za sprejem odpadnih vod iz greznic, obdelava odpadkov iz grabelj, obdelava peska in maščob, iztočno črpališče, čiščenje zraka, razvod procesne vode, trafo postaja, NN elektro prostor, SN elektro prostor, prostor s krmilno in regulacijsko opremo (PLC), kurilnica, delavnica);
- objekti št. 2A, 2B, 2C – odstranjevanje peska in maščob;
- objekti št. 3A, 3B, 3C, (3D) – Venturi kanali z merilniki pretoka;

Biološko čiščenje
V biološkem čiščenju potekajo:
• razgradnja ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin s pomočjo bakterij in mikroorganizmov,
• dodatno odstranjevanje fosforja z dodajanjem koagulantov,
• vnos zraka, mešanje,
• usedanje blata,
• črpanje odvečnega blata,
• vzorčenje in meritve pretoka.

Objekti biološkega čiščenja so:
- objekti št. 4A, 4B, 4C – povezovalni jaški;
- objekti št. 5A, 5B, 5C – biološki bazeni;
- objekti št. 6A, 6B, 6C – naknadni usedalniki;
- objekti št. 7A, 7B, 8 – Venturi kanali z merilniki pretoka;
- objekt št. 13 –  skladiščenje in priprava koagulanta;

Obdelava blata
V sklopu obdelave blata potekajo:
• flotacija z nasičenim zrakom, odvečno blato se zgosti na 3–4 % suhe snovi,
• skladiščenje in priprava polielektrolita,
• odvodnjavanje (dehidracija) s centrifugiranjem, blato se zgosti na vsebnost 20 % suhe snovi,
• stabilizacija blata z dodajanjem živega apna, vsebnost suhe snovi blata naraste na 25 %.

Objekti obdelave blata so:
- objekt št. 9 – flotacija blata;
- objekt št. 10 – zbirni bazen za blato;
- objekt št. 11 – odvodnjavanje blata (dehidracija blata), skladiščenje in priprava polielektrolita, skladiščenje in dodajanje apna, prostor z zabojniki;
- objekt št. 12 – začasna deponija blata;
- objekt št. 16 – črpališče izcednih vod.

 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si