Poklon Dravi


Poklon Dravi ob svetovnem dnevu voda 

Maribor, 19. 3. 2020 –  Leta 1992 so Združeni narodi razglasili 22. marec za svetovni dan voda. Družba AquaSystems, upraviteljica Centralne čistilne naprave Maribor, ob tej priložnosti že vrsto let izvaja aktivnosti, s katerimi prebivalce Maribora in okolice spodbuja k odgovornemu ravnanju z vodo in skrbi za reko Dravo. Letos so se Dravi poklonili s publikacijo zDravo, Maribor, ki z zgodbami o življenju z reko osvetljuje pomen Drave za Maribor in njegove prebivalce.

Pitno vodo je treba smotrno porabljati in vsaj en dan v letu, ob svetovnem dnevu voda, je temu namenjene več pozornosti. Enako pomembno je ohranjanje vodonosnikov rezerv pitne vode (rek, podtalnice), in sicer s čiščenjem odpadne vode pred njenim izpustom v naravne vodotoke ali podtalnico. V Sloveniji je pravica do pitne vode zapisana v ustavo in čeprav je naša država na prvi pogled z vodo bogata dežela, morajo lokalne skupnosti z njo skrbno ravnati.

V Mariboru je skrb za čisto vodo dobro urejena. Družba AquaSystem že 17 let strokovno in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti upravlja Centralno čistilno napravo (CČN) Maribor. S čiščenjem odpadnih voda varuje enega največjih evropskih vodotokov in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. »Že od samega začetka dosegamo odlične učinke čiščenja, ki so visoko nad zakonskimi zahtevami; skupni povprečni učinek čiščenja je vsa leta vedno nad 95 %. Ne pretiravam, če rečem, da na CČN Maribor vodi vračamo življenje,« o pomenu čistilne naprave pove mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems.

Da Drava resnično potrebuje pomoč, je bilo več kot očitno še pred letom 2004, ko je bila zagnana čistilna naprava. Za slovenske razmere je bil to pionirski projekt, saj je šlo za eno prvih greenfield naložb na področju okoljevarstva po modelu javno-zasebnega partnerstva. Mestna občina Maribor je takrat na mednarodnem razpisu izbrala podjetje AquaSystem, mu delegirala nalogo izgradnje čistilne naprave in podelila koncesijo za čiščenje odpadnih voda. In kako učinkovita je druga največja čistilna naprava v Sloveniji? »CČN Maribor postavlja visoke standarde drugim slovenskim mestom glede učinkovitosti čiščenja odpadne vode in učinkovitosti obratovanja. Čistilna naprava izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode,« pojasni mag. Lozar.

Čeprav so učinki čiščenja impresivni, lahko z upoštevanjem nekaterih nasvetov in manjših prilagoditev naših navad tudi sami naredimo veliko za ohranitev Drave. Pomembno je, da v odtoke ne mečemo odpadkov, kot so čajne vrečke, kavna usedlina in drugi ostanke hrane, ki sodijo v zabojnike z biološkimi odpadki ali na kompost. Prav tako v odtoke ne sodijo žvečilni gumiji, zdravila, pesek za mačja stranišča in cigaretni ogorki. Še posebej pa moramo biti pozorni tudi, da v odtoke ne zlivamo ostankov barv, olj, lakov in razredčil, saj ti sodijo v zabojnike za zbiranje nevarnih snovi. Da je manj več, velja tudi pri uporabi čistil, saj njihova varčna uporaba v manjši meri obremenjuje naše okolje.

Poklon Dravi

Ker so vodni viri ključni za ohranjanje življenja na planetu, lokalno pa dobro gospodarjenje s pitno vodo in čiščenje odpadne vode podpirata gospodarski napredek in prispevata k boljši kakovosti življenja, so se v družbi AquaSystems odločili, da letošnji svetovni dan voda obeležijo s poklonom Dravi. 

Zgodba Maribora in njegovih prebivalcev je namreč močno povezana z Dravo, ki je igrala pomembno vlogo predvsem skozi starejšo zgodovino mesta, v novejši dobi pa je vplivala na razvoj številnih gospodarskih dejavnosti in pestro družbeno življenje na njenih bregovih. Drava je vplivala na zgodovino mesta in življenje Mariborčanov, vendar so tudi obrečni prebivalci s svojimi posegi pomembno vplivali nanjo – gradnje hidroelektrarn, jezov in umetnih kanalov so reki odvzeli njeno poskočnost in jo prelevili v počasno reko, ki danes ne kaže podobe reke z veliko vlogo pri razvoju in blagostanju mesta.

Publikacija zDravo, Maribor - velike zgodbe o Mariboru in Mariborčanih, ki jih je zakrivila Drava bralcem prinaša vpogled v življenje ob reki, kakršno je bilo nekoč. Splavarstvo, iskanje zlata in pobiranje starega železa za dodatni zaslužek, iskanje poletne osvežitve v reki, reševanje stare trte in Vodnega stolpa ob izgradnji hidroelektrarn, ustanovitev enega pionirskih brodarskih društev na Brestrniškem jezeru pa Vesela jesen, ki pri mnogih prikliče v spomin vsakoletne jesenske prireditve v halah na nekdanjem sejmišču ob Dravi…vse to je Mariborčanom omogočila Drava. Branje bo marsikaterega Mariborčana popeljalo v stare čase, mlajšim bralcem pa bo odkrilo zgodovino mesta, ki je verjetno še ne poznajo. Publikacija je v tiskani obliki na voljo brezplačno.

Morda je bilo življenje Mariborčanov nekoč bolj povezano z Dravo. Da bi dali reki nekdanjo veljavo, se danes številne skupine, društva, podjetja in posamezniki trudijo Dravi vrniti dušo in jo s pestro turistično ponudbo še tesneje povezati z mestom. S svojimi nabrežji še vedno vabi k sproščenemu druženju in ponuja priložnosti za kakovostno in zdravo preživljanje prostega časa. »Vsi moramo z odgovornim ravnanjem poskrbeti, da bo Drava še naprej pomemben del Maribora. V preteklosti je imela pomembno vlogo pri gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju Maribora in je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki bogatijo naše življenjsko okolje. Želim si, da bi skupaj ohranili Dravo zdravo in čisto tudi za prihodnje generacije,« je zaključil mag. Lozar.

Družba AquaSystem je mestu v sedanjih kriznih razmerah pandemije covid-19 omogočila nujno potrebno začasno odlaganje blata na lokaciji CČN Maribor v pričakovanju, da bo Energetika Maribor kmalu spet zagotovila običajno ravnanje z blatom. AquaSystems se skupaj z Mestno občino Maribor zaveda, da le pravočasno in partnersko sodelovanje omogoča varnost okolja in dobrobit lokalne skupnosti.

XXX
Več informacij: 
mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems
leon.lozar@aquasystems.si, 02 450 37 81


Spremljajte nas: Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri I Twitter: @AquaSystemsSlo I  spletna stran: www.aquasystems.si

O CČN Maribor: CČN Maribor je največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave in druga največja čistilna naprava v Sloveniji. Skrbi za upravljanje z odpadnimi vodami Mestne občine Maribor, občin Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče – Slivnica. V njenem prispevnem območju živi približno 136.000 prebivalcev. CČN Maribor letno sprejme približno 9 milijonov m3 odpadnih voda in proizvede približno 12.000 ton odvečnega blata, ki je stranski produkt v procesu čiščenja odpadne vode. Izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je v prestolnici nimajo niti v letu 2019. Strokovnost in odgovornost do narave in lokalne skupnosti dokazujeta tudi certifikat ISO 14001:2015 (okoljevarstvo), ki ga je podjetje prejelo leta 2012, in certifikat ISO 55001:2014 (upravljanje s sredstvi), ki so ga kot šele drugo podjetje v državi prejeli leta 2017.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si