Certifikat dobra organizacijska energija

SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo 

 AQUASYSTEMS Z ODLIČNO ORGANIZACIJSKO ENERGIJO

Maribor, 28. november 2019 – AquaSystems d.o.o. je tudi letos prejemnik prestižnega certifikata Dobra organizacijska energija. V družbi so na prejeti certifikat ponosni in poudarjajo, da so zadovoljni zaposleni najpomembnejši vir energije podjetja, ta pa je ključna za njegovo uspešnost.

Letošnja nacionalna raziskava organizacijske klime v zasebnem in javnem sektorju, ki ugotavlja strast zaposlenih za doseganje ciljev organizacije, je potrdila, da je AquaSystems eno od osmih podjetij oziroma organizacij z najboljšo organizacijsko kulturo. 
»V podjetju si prizadevamo ustvarjati delovno okolje, v katerem se naši zaposleni počutijo dobro. Le zadovoljni zaposleni bodo pri svojem delu zavzeti in motivirani, da produktivno energijo usmerijo k rasti in uspešnosti podjetja,« je ob prejetju certifikata povedal direktor družbe AquaSystems mag. Leon Lozar. 

V skrbi za zaposlene je podjetje nedavno uspešno kandidiralo tudi za evropska sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih. Z dodatnimi strokovnimi in drugimi izobraževanji bodo krepili njihovo usposobljenosti in dosegli večjo pripravljenost za podaljšanje delovne aktivnosti, kar je ključno pri učinkovitem spoprijemanju z demografskimi spremembami.
Odlična organizacijska energija pa se odraža tudi navzven. S strokovnim izvajanjem svoje osnovne dejavnosti ter odgovornimi, zagnanimi in srčnimi zaposlenimi AquaSystems izkazuje odgovornost do Drave in vseh prebivalcev mariborskega področja, kar je tudi ključno vodilo pri njihovem delu.

XXX
Več informacij: 
mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems
leon.lozar@aquasystems.si, 02 450 37 81


Spremljajte nas: Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri I Twitter: @AquaSystemsSlo I  spletna stran: www.aquasystems.si

O CČN Maribor: CČN Maribor je največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave in druga največja čistilna naprava v Sloveniji. Skrbi za upravljanje z odpadnimi vodami Mestne občine Maribor, občin Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče – Slivnica. V njenem prispevnem območju živi približno 136.000 prebivalcev. CČN Maribor letno sprejme približno 9 milijonov m3 odpadnih voda in proizvede približno 12.000 ton odvečnega blata, ki je stranski produkt v procesu čiščenja odpadne vode. Izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je v prestolnici nimajo niti v letu 2019. Strokovnost in odgovornost do narave in lokalne skupnosti dokazujeta tudi certifikat ISO 14001:2015 (okoljevarstvo), ki ga je podjetje prejelo leta 2012, in certifikat ISO 55001:2014 (upravljanje s sredstvi), ki so ga kot šele drugo podjetje v državi prejeli leta 2017.
 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si