Čiščenje vode v času epidemije

Maribor, 2. 4. 2020 –  Na Centralni čistilni napravi (CČN) Maribor v skladu z navodili države tudi v razmerah epidemije covid-19 skrbijo za nepretrgano obratovanje. Mariborčankam in Mariborčanom zagotavljajo izvajanje pomembne gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda in s tem varovanja okolja, zdravja in življenja v mestu.

Vlada je čiščenje odpadnih voda opredelila kot strateško pomembno dejavnost, saj dopuščanje nižanja standarda varovanja okolja lahko vodi do novih groženj za zdravje ljudi, ki lahko že tako kritično situacijo še poslabšajo.

Operaterji CČN strokovno in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti opravljajo svoje delo tudi v izrednih razmerah, saj se zavedajo pomena njihovega dela za dobrobit lokalne skupnosti. »V skrbi za varnost in zaščito zaposlenih smo poskrbeli za dodatno ozaveščanje glede preventivnih ukrepov in nujnosti doslednega upoštevanju določil v zvezi z uporabo zaščitne opreme,« pojasni mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems, upraviteljice CČN Maribor.

V danih okoliščinah pandemije je družba AquaSystems omogočila tudi začasno odlaganje odpadnega blata iz centralne čistilne naprave na lokaciji ob napravi, dokler pristojne službe ne bodo uspele zagotoviti ustreznega odvoza. »Skladiščeno blato ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in onesnaženje okolja, saj v skladu s strokovnimi smernicami zagotovimo ustrezno higienizacijo,« odgovori direktor Lozar na pomisleke o potencialni nevarnosti za lokalno prebivalstvo.

XXX
Več informacij: 
mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems
leon.lozar@aquasystems.si, 02 450 37 81


Spremljajte nas: Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri I Twitter: @AquaSystemsSlo I  spletna stran: www.aquasystems.si

O CČN Maribor: CČN Maribor je največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave in druga največja čistilna naprava v Sloveniji. Skrbi za upravljanje z odpadnimi vodami Mestne občine Maribor, občin Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče – Slivnica. V njenem prispevnem območju živi približno 136.000 prebivalcev. CČN Maribor letno sprejme približno 9 milijonov m3 odpadnih voda in proizvede približno 12.000 ton odvečnega blata, ki je stranski produkt v procesu čiščenja odpadne vode. Izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je v prestolnici nimajo niti v letu 2019. Strokovnost in odgovornost do narave in lokalne skupnosti dokazujeta tudi certifikat ISO 14001:2015 (okoljevarstvo), ki ga je podjetje prejelo leta 2012, in certifikat ISO 55001:2014 (upravljanje s sredstvi), ki so ga kot šele drugo podjetje v državi prejeli leta 2017.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si