Prevoz

Avtobusni prevoz iz Maribora:


POSTAJA

1↓

2↑

3↓

4↑

5↓

6↑

7↓

8↑

9↓

10↑

TERME FONTANA

7.30

8.40

8.40

9.50

9.50

11.30

11.30

12.40

12.40

13.50

GOSPOSVETSKA - RONDO

7.31

 

8.41

 

9.51

 

11.31

 

12.41

 

GOSPOSVETSKA - TURNERJEVA

7.32

8.38

8.42

9.48

9.52

11.28

11.32

12.38

12.42

13.48

GOSPOSVETSKA - VRBANSKA

7.33

8.37

8.43

9.47

9.53

11.27

11.33

12.37

12.43

13.47

TRETJA GIMNAZIJA

7.34

8.36

8.44

9.46

9.54

11.26

11.34

12.36

12.44

13.46

STROSSMAJERJEVA

7.35

8.35

8.45

9.45

9.55

11.25

11.35

12.35

12.45

13.45

KOROŠKA - POŠTNA

7.36

8.34

8.46

9.44

9.56

11.24

11.36

12.34

12.46

13.44

LJUBLJANSKA - UKC

7.40

8.30

8.50

9.40

10.00

11.20

11.40

12.30

12.50

13.40

MAGDALENA

7.41

8.29

8.51

9.39

10.01

11.19

11.41

12.29

12.51

13.39

POBREŠKA - EUROPARK

7.44

8.26

8.54

9.36

10.04

11.16

11.44

12.26

12.54

13.36

GREENWICH

7.45

8.25

8.55

9.35

10.05

11.15

11.45

12.25

12.55

13.35

ČUFARJEVA - TVD PARTIZAN

7.46

8.24

8.56

9.34

10.06

11.14

11.46

12.24

12.56

13.34

ČUFARJEVA - DOM ST. OBČANOV

7.47

8.23

8.57

9.33

10.07

11.13

11.47

12.23

12.57

13.33

VELJKA VLAHOVIČA - S31

7.48

8.22

8.58

9.32

10.08

11.12

11.48

12.22

12.58

13.32

VELJKA VLAHOVIČA - TRG. CENTER

7.49

8.21

8.59

9.31

10.09

11.11

11.49

12.21

12.59

13.31

CESTA XIV. DIVIZIJE - VRTNARSTVO

7.50

8.20

9.00

9.30

10.10

11.10

11.50

12.20

13.00

13.30

DUPLEŠKA - TEZENSKA

7.51

8.19

9.01

9.29

10.11

11.09

11.51

12.19

13.01

13.29

BREZJE

7.52

8.18

9.02

9.28

10.12

11.08

11.52

12.18

13.02

13.28

DUPLEŠKA - JARČEVA

7.54

8.16

9.04

9.26

10.14

11.06

11.54

12.16

13.04

13.26

DUPLEŠKA - KANAL

7.55

8.15

9.05

9.25

10.15

11.05

11.55

12.15

13.05

13.25

DOGOŠE - GD

7.56

8.14

9.06

9.24

10.16

11.04

11.56

12.14

13.06

13.24

DOGOŠE - POLJE

7.58

8.12

9.08

9.22

10.18

11.02

11.58

12.12

13.08

13.22

DOGOŠE OBRAČALIŠČE

7.59

8.11

9.09

9.21

10.19

11.01

11.59

12.11

13.09

13.21

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

8.00

8.10

9.10

9.20

10.20

11.00

12.00

12.10

13.10

13.20

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si