V današnjem času so odnosi človeka do narave in do soljudi nujna sestavina izkazovanja civiliziranega življenjskega nazora. Varovanje narave postaja največja moralna obveza človeštva. Za ohranjanje zdrave narave smo odgovorni ljudje sami, v podjetju Aquasystems pa je ta odgovornost naše poslanstvo. Z izgradnjo centralne čistilne naprave (CČN) Maribor, ki izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije in je namenjena čiščenju odpadnih voda za Maribor in primestna naselja, smo naredili ogromen korak k ohranjanju kakovosti pomembnega srednjeevropskega vodotoka – reke Drave. Projekt CČN Maribor je eden največjih ekoloških projektov v Sloveniji. Mariborska CČN je bila namreč zgrajena kot prva večja čistilna naprava z biološko-kemičnim odstranjevanjem onesnaženosti odplak (zmogljivost 195.000 p.e.).

V današnjem času so odnosi človeka do narave in do soljudi nujna sestavina izkazovanja civiliziranega življenjskega nazora. Varovanje narave postaja največja moralna obveza človeštva. Za ohranjanje zdrave narave smo odgovorni ljudje sami, v podjetju Aquasystems pa je ta odgovornost naše poslanstvo. Z izgradnjo centralne čistilne naprave (CČN) Maribor, ki izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije in je namenjena čiščenju odpadnih voda za Maribor in primestna naselja, smo naredili ogromen korak k ohranjanju kakovosti pomembnega srednjeevropskega vodotoka – reke Drave. Projekt CČN Maribor je eden največjih ekoloških projektov v Sloveniji. Mariborska CČN je bila namreč zgrajena kot prva večja čistilna naprava z biološko-kemičnim odstranjevanjem onesnaženosti odplak (zmogljivost 195.000 p.e.). Pri projektu centralne čistilne naprave so bili ključnega pomena tudi kompleksni čezmejni in medkulturni odnosi med sodelujočimi. Naprava je namreč rezultat dela mednarodnega tima strokovnjakov z več različnih strokovnih področij. Temelji na tehnologiji in know-howu vodilnih podjetij na tem področju v svetu – Suez Environment in Degremont iz Francije, več kot sedemdeset odstotkov gradbenih in montažnih del ter dobav pa so opravila podjetja iz Maribora. Naročnik, Mestna občina Maribor, je vedno pravočasno zagotovil potrebno politično podporo projektu, ki je temeljila na razumevanju konteksta tega pomembnega referenčnega projekta javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji ter v srednji in vzhodni Evropi. Gradnja mariborske centralne čistilne naprave je namreč primer enega prvih vstopov zasebnega kapitala v javni sektor v državi, ki je mestu Maribor omogočil, da je pridobilo visokokakovostno okoljevarstveno postrojenje brez angažiranja lastnih investicijskih sredstev, hkrati pa je MOM lastna proračunska sredstva lahko uporabila za druge pomembne projekte (dogradnja kanalizacijskega sistema, varstvo kakovosti zraka …).

Z odgovornim in partnerskim odnosom do lokalne skupnosti smo pokazali, da je ob ustreznem razumevanju konteksta tovrstnih projektov možno rešiti tudi zelo zahtevne probleme javno-zasebnega partnerstva, saj želimo prihodnjim generacijam naše mesto ohraniti vsaj takšno, kot ga živimo sami.

Po osmih letih obratovanja CČN Maribor je kakovost reke Drave bistveno večja. Na svoji nabrežji nas vabi tudi, ko tam ne gostuje festival Lent. Čistejša Drava je vabilo za nove urbane vsebine, kot je na primer projekt EPK. Naj bo čistejša reka Drava vitalni poudarek našega mesta.

mag. Leon Lozar,
Generalni direktor Aquasystems,d. o. o.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si