Tehnični podatki

Zmogljivost Centralne čistilne naprave Maribor je 195.000 PE (populacijskih enot), pri čemer 1 PE ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.

Kapaciteta CČN za biološko čiščenje znaša 5000 m3/h, za predčiščenje in črpanje v HE kanal SD1 pa 7000 m3/h.

Z izgradnjo CČN je mesto Maribor izpolnilo zahteve slovenske in EU-okoljevarstvene zakonodaje.


Zahtevani učinek čiščenja

V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so vrednosti parametrov pod mejnimi ali pa mora biti učinek čiščenja večji od navedenih vrednosti.

Parameter

Mejna vrednost v mg/l

Učinek čiščenja v %

KPK

100

80

BPK5

20

90

Neraztopljene snovi

35

90

TN

10

80

TP

1*

80

*Mejna vrednost TP na iztoku 1 mg/l ali 80% učinek čiščenja
 
KPK – kemijska potreba po kisiku
BPK5 – biokemijska potreba po kisiku v petih dneh
TN – skupni dušik
TP – skupni fosfor

 

Podatki o odvajanju očiščenih odpadnih vod iz ČN

Prečiščene odpadne vode se odvajajo v Dravo oziroma v kanal HE Zlatoličje (ob visokem vodostaju Drave).

 

Podatki o izvoru odpadnih vod

Prispevno območje CČN Maribor:
Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Rogoza, Duplek, del Hoče – Slivnica

 

Izvor odpadnih vod:

gospodinjstva, živilska industrija, industrija proizvodnje detergentov, tekstilna industrija, obrti, ustanove, bolnišnica.
V prispevnem območju CČN Maribor živi približno 136.000 prebivalcev.
Delež industrije znaša približno 20 %.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si