Novica

22.3.2020

POKLON DRAVI OB SVETOVNEM DNEVU VODA

 

Maribor, 22. 3. 2020 - Leta 1992 so Združeni narodi razglasili 22. marec za svetovni dan voda. Družba AquaSystems, upraviteljica Centralne čistilne naprave Maribor, ob tej priložnosti že vrsto let izvaja aktivnosti, s katerimi prebivalce Maribora in okolice spodbuja k odgovornemu ravnanju z vodo in skrbi za reko Dravo. Letos so se Dravi poklonili s publikacijo zDravo, Maribor, ki z zgodbami o življenju z reko osvetljuje pomen Drave za Maribor in njegove prebivalce.

Pitno vodo je treba smotrno porabljati in vsaj en dan v letu, ob svetovnem dnevu voda, je temu namenjene več pozornosti. Enako pomembno je ohranjanje vodonosnikov rezerv pitne vode (rek, podtalnice), in sicer s čiščenjem odpadne vode pred njenim izpustom v naravne vodotoke ali podtalnico. V Sloveniji je pravica do pitne vode zapisana v ustavo in čeprav je naša država na prvi pogled z vodo bogata dežela, morajo lokalne skupnosti z njo skrbno ravnati.

V Mariboru je skrb za čisto vodo dobro urejena. Družba AquaSystems že 17 let strokovno in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti upravlja Centralno čistilno napravo (CČN) Maribor. S čiščenjem odpadnih voda varuje enega največjih evropskih vodotokov in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. »Že od samega začetka dosegamo odlične učinke čiščenja, ki so visoko nad zakonskimi zahtevami; skupni povprečni učinek čiščenja je vsa leta vedno nad 95 %. Ne pretiravam, če rečem, da na CČN Maribor vodi vračamo življenje,« o pomenu čistilne naprave pove mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems.

Da Drava resnično potrebuje pomoč, je bilo več kot očitno še pred letom 2004, ko je bila zagnana čistilna naprava. Za slovenske razmere je bil to pionirski projekt, saj je šlo za eno prvih greenfield naložb na področju okoljevarstva po modelu javno-zasebnega partnerstva. Mestna občina Maribor je takrat na mednarodnem razpisu izbrala podjetje AquaSystems, mu delegirala nalogo izgradnje čistilne naprave in podelila koncesijo za čiščenje odpadnih voda. In kako učinkovita je druga največja čistilna naprava v Sloveniji? »CČN Maribor postavlja visoke standarde drugim slovenskim mestom glede učinkovitosti čiščenja odpadne vode in učinkovitosti obratovanja. Čistilna naprava izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode,« pojasni mag. Lozar.

Čeprav so učinki čiščenja impresivni, lahko z upoštevanjem nekaterih nasvetov in manjših prilagoditev naših navad tudi sami naredimo veliko za ohranitev Drave. Pomembno je, da v odtoke ne mečemo odpadkov, kot so čajne vrečke, kavna usedlina in drugi ostanke hrane, ki sodijo v zabojnike z biološkimi odpadki ali na kompost. Prav tako v odtoke ne sodijo žvečilni gumiji, zdravila, pesek za mačja stranišča in cigaretni ogorki. Še posebej pa moramo biti pozorni tudi, da v odtoke ne zlivamo ostankov barv, olj, lakov in razredčil, saj ti sodijo v zabojnike za zbiranje nevarnih snovi. Da je manj več, velja tudi pri uporabi čistil, saj njihova varčna uporaba v manjši meri obremenjuje naše okolje.

AquaSystems pa svojo vlogo v mariborskem okolju razume širše od čiščenja odpadnih voda. Z lokalno skupnostjo si prizadevajo vzpostaviti dolgoročne odnose sodelovanja, zato so že lani predstavili iniciativo zDravo jutri, v sklopu katere je nastala tudi nova publikacija. Poleg lastnih projektov, s katerimi podpirajo družbeni razvoj Maribora in okolice, podpirajo tudi izobraževalne, kulturne, raziskovalne, okoljevarstvene in druge pobude, ki bogatijo življenje lokalnega prebivalstva. Njihova zavezanost varovanju okolja in dobrobiti lokalne skupnosti se je pokazala tudi v sedanjih kriznih razmerah pandemije covid-19, ko so omogočili nujno potrebno začasno odlaganje odpadnega komunalnega blata na lokaciji CČN Maribor, dokler Energetika Maribor zaradi izrednih razmer ne bo spet zagotovila običajnega ravnanja z blatom. »Zavedamo se, da le pravočasno in partnersko sodelovanje vseh ključnih akterjev zagotavlja dobrobit lokalne skupnosti,« je prepričan mag. Lozar.

Poklon Dravi

Ker so vodni viri ključni za ohranjanje življenja na planetu, lokalno pa dobro gospodarjenje s pitno vodo in čiščenje odpadne vode podpirata gospodarski napredek in prispevata k boljši kakovosti življenja, so se v družbi AquaSystems odločili, da letošnji svetovni dan voda obeležijo s poklonom Dravi.

Zgodba Maribora in njegovih prebivalcev je namreč močno povezana z Dravo, ki je igrala pomembno vlogo predvsem skozi starejšo zgodovino mesta, v novejši dobi pa je vplivala na razvoj številnih gospodarskih dejavnosti in pestro družbeno življenje na njenih bregovih. Drava je vplivala na zgodovino mesta in življenje Mariborčanov, vendar so tudi obrečni prebivalci s svojimi posegi pomembno vplivali nanjo – gradnje hidroelektrarn, jezov in umetnih kanalov so reki odvzeli njeno poskočnost in jo prelevili v počasno reko, ki danes ne kaže podobe reke z veliko vlogo pri razvoju in blagostanju mesta.

Publikacija zDravo, Maribor - velike zgodbe o Mariboru in Mariborčanih, ki jih je zakrivila Drava bralcem prinaša vpogled v življenje ob reki, kakršno je bilo nekoč. Splavarstvo, iskanje zlata in pobiranje starega železa za dodatni zaslužek, iskanje poletne osvežitve v reki, reševanje stare trte in Vodnega stolpa ob izgradnji hidroelektrarn, ustanovitev enega pionirskih brodarskih društev na Brestrniškem jezeru pa Vesela jesen, ki pri mnogih prikliče v spomin vsakoletne jesenske prireditve v halah na nekdanjem sejmišču ob Dravi…vse to je Mariborčanom omogočila Drava. Branje bo marsikoga popeljalo v stare čase, mlajšim bralcem pa bo odkrilo zgodovino mesta, ki je verjetno še ne poznajo. Publikacija je v tiskani obliki na voljo brezplačno.

Morda je bilo življenje Mariborčanov nekoč bolj povezano z Dravo. Da bi dali reki nekdanjo veljavo, se danes številne skupine, društva, podjetja in posamezniki trudijo Dravi vrniti dušo in jo še tesneje povezati z mestom. S svojimi nabrežji vedno vabi k sproščenemu druženju in ponuja priložnosti za kakovostno in zdravo preživljanje prostega časa. »Vsi moramo z odgovornim ravnanjem poskrbeti, da bo Drava še naprej pomemben del Maribora. V preteklosti je imela pomembno vlogo pri gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju Maribora in je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki bogatijo naše življenjsko okolje. Želim si, da bi skupaj ohranili Dravo zdravo in čisto tudi za prihodnje generacije,« je zaključil mag. Lozar.

 

18.2.2020

AQUASYSTEMS KREPI ZAVEDANJE MLADIH O POMENU VAROVANJA VODA Z NATEČAJEM »VARUJMO SVOJO KAPLJICO VODE«

 

Maribor, 18. 2. 2020 – AquaSystems v okviru družbeno odgovornega projekta Varujmo svojo kapljico vode razpisuje natečaj, katerega namen je aktivno in zabavno izobraževanje osnovnošolcev o tematikah, povezanih z varovanjem voda.

AquaSystems je skrb za Dravo in njeno okolico postavil kot ključno vodilo delovanja. V družbi s strokovnim in odgovornim upravljanjem Centralne čistilne naprave (CČN) Maribor že več kot petnajst let zagotavljajo okoljevarstveno podporo lokalnim skupnostim, svojo primarno dejavnost pa dopolnjujejo s številnimi družbeno odgovornimi projekti, s katerimi spodbujajo ohranjaje Drave ter življenja v reki in ob njej tudi za prihodnje generacije.

Mednje spada tudi projekt osveščanja in izobraževanja mladih o skrbnem ravnanju z vodo Varujmo svojo kapljico vode, ki ga letos izvajajo že štirinajsto leto, do zdaj pa je v njem sodelovalo že več kot 10.000 učencev iz šestnajstih šol na mariborskem področju. V okviru projekta so učiteljem in učencem na voljo izobraževalni DVD – kratek film s prikazom čiščenja odpadnih voda ter brezplačni delovni zvezek »Varujmo svojo kapljico vode«, s pomočjo katerih spoznajo vsebine o varovanju in čiščenju voda.

»Projekt poleg izobraževalnih vsebin vključuje tudi risarski ali raziskovalni natečaj. Letos smo se odločili za sodobnejšo različico in učence spodbudili k izdelavi izobraževalnih kvizov o pomenu varovanja Drave na posebni digitalni platformi, ki bo dodatno spodbudila njihovo kreativnost,« je ob najavi natečaja povedal mag. Leon Lozar, direktor AquaSystems.

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol iz občin Maribor, Pesnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Hoče-Slivnica in Duplek, ki lahko svoje kvize oddajo do 10. marca. Prejete kvize bo ocenila strokovna komisija in izbrala zmagovalnega, ki bo po njenem mnenju najbolj poučen in hkrati zabaven ter vsebinsko in vizualno izstopajoč. Nagrajeni bodo ustvarjalci najboljšega kviza in tri šole z največ prijavljenimi kvizi. Slavnostna podelitev nagrad bo potekala v okviru tradicionalne tekaške prireditve zDravo jutri, ki bo letos 14. junija.

Skrb za Dravo v praksi

Projekt Varujmo svojo kapljico vode se bo zaključil z vodenim ogledom CČN Maribor v Dogošah, ki ga bodo izvedli ob svetovnem dnevu voda. Dan odprtih vrat CČN Maribor je že tradicionalni dogodek, na katerem šolarje iz mariborskih šol na aktiven in zabaven način izobražujejo o tematikah, povezanih z varovanjem voda. Letos bodo mlade gostili 23. marca, v sklopu obiska pa bodo osnovnošolci spoznavali pomen vode za naše življenje, kako in koliko je porabimo v naših domovih, kje vse nastaja odpadna voda in kako jo očistijo v CČN Maribor, ki je druga največja čistilna naprava v Sloveniji.

 

6.2.2020

AQUASYSTEMS Z NATEČAJEM EKO GRAFIT SPODBUJA K USTVARJANJU OKOLJU PRIJAZNIH GRAFITOV

 

Maribor, 6. 2. 2020 - Družba AquaSystems je na edinstveni mariborski grafiti turi predstavila razpis EKO GRAFIT, prvi natečaj za izdelavo grafita iz ekoloških materialov, ki bo odražal poslanstvo družbe AquaSystems - ohraniti Dravo in živjenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Z natečajem vabijo kreativne posameznike iz Maribora in okolice, da se umetniško izrazijo brez negativnih poslediv za okolje.

Družba AquaSystems je prvi natečaj EKO GRAFIT najavila v sklopu vodenega ogleda grafitov, ki so pomemben del mariborske urbane scene. Tanja Cvitko, mariborska kulturna producentka in poznavalka kulture grafitov, je udeležence popeljala po poteh mestnih grafitov in predstavila zgodbe, ki jih pripovedujejo o Mariboru, njegovih prebivalcih in času, v katerem so nastali. Ob tem je povedala: »Grafiti so metoda ulične umetnosti, so sredstvo komunikacije, ki se giblje med vandalizmom in umetnostjo, predstavljajo pa sporočilno intervencijo v urbani prostor. Prikazujejo skriti utrip mesta in način, kako mesto diha pod površjem. Vsak grafit ni vandalizem in ni vsak grafit umetnost. Vsaka stenska risba ni grafit, vse poslikave pa nam nekaj sporočajo. Lahko predstavljajo aktualno mentaliteto mesta in posredno ali neposredno kažejo na stopnjo zadovoljstva z življenjem v mestu. Med drugim sporočajo tudi sam odnos umetnika do mesta in ohranjajo utrip mesta še dolgo po nastanku. Ker so grafiti umetnost, močno spodbujam aktivnosti kot je natečaj EKO GRAFIT, saj združuje svobodo izražanja in kreativnost na okolici prijazen način.«

Čase, ko smo grafite enačili z najstniškim vandalizmom, ob vsaki ulični podobi pa glasno vzdihovali, je naša družba že zdavnaj prerasla. Danes so ena izmed znamenitosti vsakega večjega sodobnega mesta. Po svetu, Evropi in tudi v Sloveniji se lahko udeležimo turističnih sprehodov med udarnejšimi uličnimi zapisi, ki razkrivajo zgodbe in utrip modernih mest. Za mnoge najbolj pristna umetnost je danes del urbane kulture vsakega mesta, ki prispeva k pestrosti in karakterju le-tega.

Natečaj EKO GRAFIT kulturo ustvarjanja stenskih poslikav povezuje s skrbjo in odgovornostjo za varovanje okolja. »Z natečajem za izdelavo grafita iz ekoloških materialov družba AquaSystems povezuje skrb in odgovornost za varovanje okolja z ustvarjanjem in svobodo kreativnosti. S projektom opozarjamo na skupno odgovornost vseh nas, da skrbimo za čisto Dravo, ki je tesno prepletena z zgodovino našega mesta in okolice, ter jo ohranimo za prihodnje generacije. S projektom spodbujamo družbeno in kulturno življenje v Mariboru, hkrati pa nudimo prostor mladim, lokalnim umetnikom za izražanje kreativnosti. Natečaj EKO GRAFIT predstavlja simbol poslanstva družbe AquaSystems - ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije in je eden izmed številnih družbeno odgovornih projektov, ki jih družba izvaja skozi celo leto,« je ob tem povedal mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems.

Prvi razpis za okolju prijazen grafit

K sodelovanju pri projektu EKO GRAFIT vabijo kreativne posameznike med 16. in 35. letom starosti z mariborskega področja. Prejete prijave, ki bodo vsebovale skice grafita s krajšim opisom idejne zasnove ter navedbo uporabe okolju prijaznih materialov, bo ocenila strokovna komisija in pripravila ožji izbor treh, s spletnim glasovanjem na Facebook strani AquaSystems d. o. o. pa bodo zmagovalca izbrali vsi, ki bodo svoj glas za najboljše delo oddali najkasneje do 30. aprila 2020. V maju bo potekala razglasitev zmagovalca, grafit pa bo prvič na ogled 14. 6. 2020 ob dogodku Tek zDravo jutri.

Zmagovalni EKO GRAFIT bo izdelan na steni objekta Centralne čistilne naprave Maribor z ekološkimi materiali, kot so okolju prijazne barve na vodni osnovi, naravne krede, voščenke in kazeinske naravne barve, ki jih je možno mešati z zemeljskimi, mineralnimi in rastlinskimi pigmenti. Stroške materialov za izdelavo grafita v celoti krije družba AquaSystems, najboljši avtorji grafitov, ki se bodo uvrstili v finalni izbor, pa bodo prejeli denarne nagrade.

Razpis EKO  GRAFIT je eden izmed družbeno odgovornih projektov, s katerimi AquaSystems uresničuje svoje poslanstvo ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodne generacije. Družbo pri poslovanju vodi odgovornost do Drave in do Mariborčanov. S premišljenimi ukrepi varujemo enega največjih evropskih vodotokov - Dravo in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. S strokovnim izvajanjem osnovne dejavnosti zagotavljajo okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju in visoko kakovost življenja na mariborskem področju. Svoje poslanstvo udejanja tudi z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi, okoljevarstvenimi in drugimi projekti, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in bogatijo življenje lokalne skupnosti.

 

 

14.1.2020

AQUASYSTEMS GOSTIL SPONZORIRANCE

 

Maribor, 14. januar 2020 – AquaSystems d.o.o. je na Centralni čistilni napravi Maribor v Dogošah gostil predstavnike organizacij, ki jih je v okviru svoje družbeno odgovorne iniciative »zDravo jutri« sponzoriral v lanskem letu. Neformalno druženje je potekalo v sproščenem vzdušju, udeleženci sprejema pa so se pogovarjali o izvedenih projektih in o načrtih, ki jih imajo za letošnje leto.

V družbi AquaSystems poudarjajo, da je skrb za Dravo in njeno okolico ključno vodilo pri njihovem delovanju in je neločljivo povezana s skrbjo za Maribor in okolico. S strokovnim in odgovornim izvajanem svoje primarne dejavnosti postavljajo visoke standarde za industrijo in zagotavljajo okoljevarstveno podporo lokalnim skupnostim, kar je predpogoj za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj mariborskega območja. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi s programi družbene odgovornosti, ki v okviru iniciative »zDravo jutri« spodbujajo ohranjanje Drave in življenja ob njej tudi za prihodnje generacije.

V okviru omenjene pobude družba izvaja lastne projekte, med drugimi Tek zDravo jutri, akcijo čiščenja nabrežja Drave ter projekt osveščanja in izobraževanja mladih o skrbnem ravnanju z vodo Varujmo svojo kapljico vode. Prav tako podpira druge projekte in organizacije, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje lokalne skupnosti in gradijo boljši mariborski jutri. Z včerajšnjim sprejemom so se želeli zahvaliti organizacijam za njihov prispevek in potrditi, da se odnos med družbo in sponzoriranci ne zaključi ob podpisu sponzorske pogodbe, ampak da so s sodelovanjem organizacije postale del družine AquaSystems.

Mag. Leon Lozar, direktor podjetja AquaSystems, je v svojem nagovoru poudaril: »V skladu z našim poslanstvom smo tudi v preteklem letu ponosno podprli organizacije, ki so pomemben gradnik mariborskega družbenega življenja. Hvala vsem, ki ste postali naš nepogrešljiv partner in sopotnik v skrbi za varovanje Drave in življenja ob njej. Ker želimo še bolj prispevati tako k varovanju našega okolja kot pestrosti družbenega življenja Maribora in dviga kakovosti življenja v mestu in okolici, bomo v prihodnje okrepili naše aktivnosti. Veselimo se novih priložnosti in sodelovanj.«

 

 

28.11.2019

AQUASYSTEMS Z ODLIČNO ORGANIZACIJSKO ENERGIJO


Maribor, 28. noveber 2019 - AquaSystems d.o.o. je tudi letos prejemnik prestižnega certifikata Dobra organizacijska energija. V družbi so na prejeti certifikat ponosni in poudarjajo, da so zadovoljni zaposleni najpomebnejši vir energije podjetja, ta pa je ključna za njegovo uspešnost.

Letošnja nacionalna raziskava organizacijske klime v zasebnem in javnem sektorju, ki ugotavlja strast zaposlenih za doseganje ciljev organizacije, je potrdila, da je AquaSystems eno od osmih podjetij oziroma organizacij z najboljšo organizacijsko kulturo.

»V podjetju si prizadevamo ustvarjati delovno okolje, v katerem se naši zaposleni počutijo dobro. Le zadovoljni zaposleni bodo pri svojem delu zavzeti in motivirani, da produktivno energijo usmerijo k rasti in uspešnosti podjetja,« je ob prejetju certifikata povedal direktor družbe AquaSystems mag. Leon Lozar.

V skrbi za zaposlene je podjetje nedavno uspešno kandidiralo tudi za evropska sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih. Z dodatnimi strokovnimi in drugimi izobraževanji bodo krepili njihovo usposobljenosti in dosegli večjo pripravljenost za podaljšanje delovne aktivnosti, kar je ključno pri učinkovitem spoprijemanju z demografskimi spremembami.

Odlična organizacijska energija pa se odraža tudi navzven. S strokovnim izvajanjem svoje osnovne dejavnosti ter odgovornimi, zagnanimi in srčnimi zaposlenimi AquaSystems izkazuje odgovornost do Drave in vseh prebivalcev mariborskega področja, kar je tudi ključno vodilo pri njihovem delu.

 

 

21.11.2019

 AQUASYSTEMS VLAGA V ZAPOSLENE

 

Maribor, 21. november 2019 –AquaSystems d.o.o. se poteguje za evropska sredstva za razvoj starejših zaposlenih. V družbi so prepričani, da je učinkovito upravljanje le teh ključna konkurenčna prednost podjetja.

Pri AquaSystems se zavedajo izzivov, ki jih družbi in gospodarstvu prinaša staranje prebivalstva, zato se želijo na demografske spremembe čim bolje pripraviti. Verjamejo, da so starejši zaposleni pomembni za uspeh podjetja, saj jih odlikujejo znanje in bogate izkušnje.  Še naprej želijo vlagati v njihov razvoj, zato so se odločili kandidirati za evropska sredstva v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI).

Leon Lozar, direktor AquaSystems, je ob tem povedal: »Sredstva bomo koristno uporabili za dodatna strokovna in druga izobraževanja z namenom, da bodo naši starejši zaposleni še bolj zavzeti, usposobljeni in predvsem zadovoljni s svojim delom. Prepričani smo, da bo to vodilo k daljši delovni aktivnosti.«

AquaSystems je sicer kot drugo podjetje v Sloveniji pridobilo certifikat ISO 55001:2014, ki potrjuje odličnost upravljanja s sredstvi. Ta zagotavlja, da bodo tudi pridobljena evropska sredstva, če bodo na razpisu uspešni, smotrno porabili v skladu s smernicami projekta ASI.

 

 

26.9.2019

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MARIBOR KOT PRIMER DOBRE PRAKSE GOSTILA ESTONSKO DELEGACIJO

 

Maribor, 26. september 2019 – Na sedež Centralne čistilne naprave Maribor (CČN Maribor) v Dogošah je danes prispela štirideset članska delegacija estonskega vodovodnega združenja. Namen obiska je bila predstavitev delovanja mariborske čistilne naprave in dobrih praks. AquaSystems že petnajst let upravlja CČN Maribor po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih, častni obisk pa je dodatna potrditev ugleda AquaSystemsa in priznanje strokovnosti mariborske čistilne naprave.

Delegacija estonskega vodovodnega združenja je bila sestavljena iz predstavnikov estonskega Ministrstva za okolje, predstavnikov svetovalnih podjetji ter predstavnikov estonskih vodovodnih podjetji. AquaSystems je gostom predstavil potek dela v največji čistilni napravi na celotni trasi reke Drave. Gostje so si v sklopu obiska ogledali čistilno napravo, kjer so se lahko prepričali o izpolnjevanju najstrožjih okoljevarstvenih standardov Evropske unije, ki jim AquaSystems sledi v praksi.

Estonska delegacija si je v Centralni čistilni napravi Maribor ogledala postopek obdelave letno približno 9 milijonov m3 odpadnih voda in približno 13 000 ton odvečnega blata, ki je stranski produkt v procesu čiščenja odpadne vode. Posebno pozornost so namenili terciarni stopnji čiščenja odpadne vode, saj je takšna stopnja čiščenja redkost. V Sloveniji je CČN Maribor kot prva, že leta 2004 pričela s terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode. Prestolnica Ljubljana terciarne stopnje čiščenja še nima.

Direktor AquaSystemsa mag. Leon Lozar je obisk povzel: »Delegaciji smo predali tehnično in strokovno znanje, ki smo ga pridobili v večletnem upravljanju CČN Maribor. Obisk je potrditev našega prizadevanja, da postanemo mednarodno pomembna točka učenja, raziskovanja ter odkrivanja. Gostje so med obiskom pridobili tehnična znanja, ki jih bodo odnesli seboj v Estonijo. Maribor je s tem pridobil mednarodni ugled kot strokovno ter izobraževalno središče

Gostje so bili seznanjeni še s širšo družbeno odgovornostjo, ki je vodilo zaposlenih AquaSystemsa pri njihovem delu. Odgovornost do Drave in vseh prebivalcev Maribora je ključno vodilo pri njihovem delu. S strokovnim izvajanjem osnovne dejavnosti zagotavljajo okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju, postavljajo visoke standarde za industrijo ter ustvarjajo predpogoje za gospodarski in družbeni razvoj mariborskega območja.

Izvršna direktorica estonskega vodovodnega združenja ga. Pille Aarma je svoje vtise podala: »Izredno smo veseli, da smo se v okviru naše strokovne ekskurzije odločili za ogled Centralne čistilne naprave Maribor. Seznanili smo se, kako obrat deluje po najvišjih strokovnih standardih. Verjamemo, da bomo lahko primer dobre prakse CČN Maribor uporabili doma.«

 

24.7.2019

K sodelovanju vabimo dva nova sodelavca za
obratovanje in vzdrževanje Centralne čistilne naprave Maribor

na delovnem mestu
obratovalec vzdrževalec strojnik (m/ž)
obrtovalec vzdrževalec električar (m/ž)

Področje dela bo obsegalo izvajanje vzdrževalnih del in popravil, spremljanje in izvajanje postopkov pri procesu čiščenja odpadnih vod na Centralni čistilni napravi, izvajanje dežurstva.,…

Od kandidatov pričakujemo: končano V. stopnjo tehnične smeri strojnik oz. elektrotehnik, najmanj 1 leto delovnih izkušenj, poznavanje vzdrževanja naprav, osnovno znanje programskih orodij MS Office (Excel, Word, Outlook)
sposobnost timskega dela, samostojnost, iniciativnost in podjetnost, željo po nenehnem izpopolnjevanju in vozniški izpit B kategorije.

Znanja, ki bodo pomenila prednost: poznavanje osnov elektrotehnike oz. strojništva in znanje nemškega ali angleškega jezika

Ponujamo: možnost izpopolnjevanja, stimulativno plačilo, delo v kolektivu strokovnjakov, delo z najsodobnejšo opremo ter možnost za osebni in poklicni razvoj.

Ponujamo vam priložnost in izziv, ki ju lahko izkoristite in se pridružite uspešnemu kolektivu. Vabimo vas, da nam vaše ponudbe in krajši življenjepis  do 20. avgusta 2019 posredujete na naslov:

AquaSystems d.o.o.
Dupleška 330, 2000  MARIBOR
www.aquasystems.si
Informacije: info@aquasystems.si

 

18.6.2019

AQUASYSTEMS Z GENERALNIM POKROVITELJSTVOM FESTIVALA LENT 2019 
V PODPORO GOSPODARSKEMU, DRUŽBENEMU IN KULTURNEMU RAZVOJU MARIBORA

Maribor, 18. junij 2019 – Družba AquaSystems, ki Festival Lent podpira že 19 let, v letu 2019 krepi sodelovanje in prvič postaja eden od generalnih pokroviteljev tega edinstvenega kulturnega in družabnega dogodka. S podpora Festivalu Lent družba udejanja aktivno vlogo pri gospodarskem, kulturnem in družbenem razvoju Maribora. Sponzorstvo Festivala Lent  2019 poteka pod okriljem AquaSystemsove družbeno-odgovorne pobude »zDravo jutri«, s katero družba uresničuje svoje poslanstvo – ohraniti Dravo in življenje ob njej za prihodnje generacije.
AquaSystems, ki svojo podporo Festivalu Lent, osrednjemu mariborskemu kulturnemu in družabnemu dogodku, izkazuje že od leta 2000, v letošnjem letu postaja generalni pokrovitelj »Salona glasbenih umetnikov«, programa namenjenega predstavitvi in razvoju mladih komornih zasedb in komornih glasbenikov. 

Leon Lozar, direktor AquaSystemsa, je ob podpisu pogodbe o sodelovanju s Festivalom Lent 2019, izpostavil: »V skladu z našim poslanstvom, v okviru katerega na eni strani spodbujamo varovanje Drave in njene okolice ter na drugi strani razvoj družbenega in kulturnega življenja v Mariboru in njegovi širši okolici, smo v Festivalu Lent prepoznali partnerja in sopotnika na poti njegovega uresničevanja. Spoštujemo in cenimo Maribor, zato podpiramo prizadevanja za njegov družbeni, gospodarski in kulturni razvoj. S sponzorstvom Festivala Lent spodbujamo njegov družbeno koristen in razvojni potencial, ki ga ima za naše mesto.«  
Družba AquaSystems že petnajst let po najvišjih strokovnih standardih upravlja Centralno čistilno napravo Maribor. Varuje enega od največjih evropskih vodotokov (Drave) in podtalnih vodnih rezerv, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Zagotavlja čisto Dravo in pri tem ohranja življenje v reki ter zdravo in privlačno nabrežje. Pri delu jih vodi odgovornost do Drave in do Mariborčanov. 
V skladu s svojo dejavnostjo in poslanstvom bo AquaSystems v okviru Festivala Lent 2019 na izbranih  mestih izvajal posebno družbeno-odgovorno akcijo »zDravo jutri«, katere namen je povečanje osveščenosti o pomenu vodnih virov ter spodbujanje k odgovornemu ravnanje z reko Dravo. Aktivnost bo potekala v okviru AquaSystemsove družbeno-odgovorne pobude »zDravo jutri«, ki predstavlja okoli 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo podjetje izvedlo v letošnjem letu z namenom ohranjanja Drave za prihodnje generacije.

9.6.2019

TEK »zDravo jutri« LETOS Z REKORDNO UDELEŽBO
ZDRUŽIL VEČ KOT 700 LJUBITELJEV ZDRAVJA, NARAVE IN DRAVE 


Maribor, 10. junij 2019 – Na lokaciji Centralne čistilne naprave Maribor v Dogošah je včeraj v organizaciji družbe Aquasystems potekala tradicionalna tekaška prireditev, tokrat pod novim imenom »Tek zDravo jutri«. Več kot 700 tekačev iz Maribora in širše okolice se je pomerilo v teku na čas na okolju najbolj prijaznem teku v Sloveniji. S podelitvijo donacij  Občini Miklavž ob Dravi, Mladinskemu domu Maribor in Osnovni šoli Prežihov Voranc iz Maribora je bila športna prireditev tudi dobrodelno obarvana. Včerajšnja tekaška prireditev je bila izvedena v okviru AquaSystemsove družbeno-odgovorne pobude »zDravo jutri«, s katero družba uresničuje svoje poslanstvo – ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. 

Tradicionalna tekaška prireditev s štartom in ciljem na Centralni čistilni napravi Maribor je letos združila rekordnih, več kot 700 tekačev, ki so se posamično pomerili na razdaljah v dolžini 5 km in 10 km ter v ženskih, moških in mešanih trojkah na 5 km. Trasa teka je bila speljana v edinstvenem naravnem okolju med staro strugo reke Drave in hidroenergetskim kanalom Srednja Drava 1 v Dogošah.
AquaSystems je v letošnjem letu posebno pozornost namenil zmanjševanju in odgovornemu ravnanju z odpadki ter uporabi materialov, primernih za reciklažo ter tako zasnoval okolju najbolj prijazen tek v Sloveniji. Kot novost je bila na letošnjem dogodku uporabljena biološko razgradljiva embalaža, med drugim krožniki iz sladkornega trsa, žlice iz koruznega škroba, lončki za pijačo iz koruznega škroba, kozarci iz biološko razgradljive plastike in kozarci za večkratno uporabo. Poleg tega pa je so vsi tekači brezplačno v trajno uporabo dobili kozarec za večkratno uporabo. 
Ob zaključku letošnje prireditve je mag. Leon Lozar, direktor AquaSystems povedal: »V izredno veselje mi je, da smo letos združili rekordnih, več kot 700 tekačev, ki so v našem edinstvenem teku združili skrb za zdravje s posluhom za čisto okolje. Pri našem delu nas vodi odgovornost do Drave in do Mariborčanov, saj varujemo enega od največjih evropskih vodotokov in podtalnih vodnih rezerv, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Zagotavljamo čisto Dravo, ohranjamo življenje v reki ter zdravo in privlačno nabrežje. Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije, zato je naš tek odlična priložnost, da skrb za Dravo in njeno okolico prenašamo  tudi na druge.«
Edinstvena tekaška prireditev je imela tudi letos prepoznavno dobrodelno noto. Vsako leto AquaSystems v okviru teka izbrani okoliški občini donira defibrilator. Letošnji prejemnik donacije je bila občina Miklavž na Dravskem polju. Egon Repnik, župan Občine Miklavž na Dravskem polju, ki se je teka udeležil tudi kot tekač, je ob prejemu defibrilatorja izpostavil: »Kot župan občine Miklavž na Dravskem polju sem sodeloval na teku na 5 km. Gre za dogodek, ki promovira in povezuje gospodarstvo z lokalno skupnostjo. Ker te vrste sodelovanju in družbeni odgovornosti veliko pozornost posveča tudi naša občina, smo izjemno počaščeni, da lahko sodelujemo pri tej prireditvi. Veseli smo tudi novega defibrilatorja, ki bo na voljo za uporabo v športnem parku oziroma športni dvorani Miklavž.«
Po vzoru prejšnjih let je tudi v okviru letošnje prireditve »Tek zDravo jutri« potekala  dobrodelna akcija, s katero je AquaSystems spodbujal udeležence prireditve k zbiranju sredstev za izbrano lokalno organizacijo. K znesku zbranem s prostovoljnimi prispevki v višini 531,08 EUR je Aquasystems dodal  lastno donacijo v znesku 1.500 EUR. Letošnji prejemnik zbranih sredstev je bil Mladinski dom Maribor. Ivan Dobaj, ravnatelj Mladinskega doma Maribor je ob prejemu donacije izpostavi: »Donacije so za naše otroke in mladostnike neprecenljive. Kajti le z donatorskimi sredstvi jim lahko omogočimo dejavnosti, ki so jih deležni otroci in mladostniki, ki bivajo v domačem okolju. To je z vidika socializacije izrednega pomena za njihov optimalen  razvoj. Tek je rekreacija, ki ne terja velikih dodatnih finančnih sredstev, zato je dosegljiv za naše otroke in mladostnike in v kolikor nam uspe navdušiti njih za tako lepo rekreacijo, smo zelo zadovoljni, saj je to oblika zdravega načina življenja  in oblika samozaposlitve, ki je nujna preventiva pred  vsakršno obliko odvisnosti.«
»Tek zDravo jutri« je postregel tudi z zaključkom natečaja »Varujmo svojo kapljico vode«. Zmagovalka letošnjega natečaja je bila Osnovna šola Prežihov Voranc, ki je s strani AquaSystems na teku prejela donacijo v višini 700 evrov. Natečaj »Varuj svojo kapljico vode« je projekt, ki ga Aquasystems izvaja že 13 let na mariborskih šolah, namen projekta je osveščanje in izobraževanje otok o odgovornem ravnanju z vodo. V projekt je bilo do sedaj vključenih že 16 šol, približno 400 razredov in 10.000 otrok.
Letošnja tekaška prireditev »zDravo jutri« se je prvič ponašala s certifikatom zagotavljanja kvalitete in standardov na rekreativnih tekih, ki ji ga je maja 2019 podelila Evropska atletska zveza. S tovrstnim certifikatom se lahko pohvalijo le še štirje znani slovenski teki in je potrditev prizadevanj organizatorjev, da tek razvijejo kot kvalitetno rekreacijsko prireditev, kar je prepoznala tudi vodilna evropska atletska zveza.
Športna prireditev »Tek zDravo jutri« je tudi letos navdušila s pestrim spremljevalnim programom, kjer je bila pozornost namenjena lokalnim organizacijam iz mariborskega območja. Družabni program, ki je sledil teku, so obogatile lokalne organizacije, ki jih Aquasystems podpira skozi leto oziroma prihajajo iz mariborskega območja. Tako so nastopili Plesno-navijaška skupina II. Gimnazije Maribor, glasbena skupine Grooveland ter otroci iz Nogometnega kluba Dogoše, Prostovoljnega gasilskega društva Dogoše in Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor, ki so vse tekmovalce nagradili z medaljami ob zaključku teka.

Tek »zDravo jutri« je potekal v okviru AquaSystemsove družbeno-odgovorne pobude »zDravo jutri«, ki predstavlja okoli 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo podjetje izvedlo v letošnjem letu z namenom ohranjanja Drave ter gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja. 

 

20.5.2019

AQUASYSTEMS V SODELOVANJU S SVOJIMI SOSEDI POSKRBEL ZA ČISTEJŠE NABREŽJE DRAVE

Maribor, 20. maj 2019 – Družba AquaSystems v mesecu maju nadaljuje z aktivnostmi v okviru svoje pobude »zDravo jutri«, s katero uresničuje svoje poslanstvo – ohraniti Dravo in življenje ob njej za prihodnje generacije. V soboto, 18. maja, je svoje zaposlene, lokalno skupnost in lokalna društva, ki jih s svojimi sponzorskimi sredstvi podpira že vrsto let, združila pri čiščenju nabrežja Drave, okolice CČN Maribor in trase teka zDravoJutri. Več kot 45 sodelujočih je okolico Drave očistilo več kot 7 kubičnih metrov  odpadkov. Dogodek je med drugim služil kot priprava na tradicionalni tek, ki bo letos potekal pod imenom »zDravo jutri« v nedeljo, 9. junija. 
Minulo soboto je na lokaciji CČN Maribor v Dogošah potekala čistilna akcija, ki jo je podjetje AquaSystems organiziralo za svoje zaposlene, okoliške sosede in društva iz neposredne okolice CČN Maribor, ki jih podjetje podpira že vrsto let (PGD Dogoše, NK Dogoše in Konjeniški Klub Urh Bauman MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci).
S sobotnim druženjem je podjetje AquaSystems na simboličen način obeležilo svetovni dan sosedov, ki ga po svetu praznujemo 26. maja. Uvod v druženje je bila enourna čistilna akcija, v okviru katere so s skupnimi močmi na izbranih območjih očistili nabrežje reke Drave. Druženje je bilo obarvano s posluhom za Dravo - sosedo, ki podjetje in lokalno skupnost neločljivo povezuje. 
Čistilna akcija je le ena izmed več kot 20 aktivnosti družbene odgovornosti, ki jih podjetje AquaSystems od letošnjega leta dalje organizira v sklopu svoje iniciative »zDravo jutri«. 
O sodelovanju z lokalno skupnostjo je direktor mag. Leon Lozar povedal: »Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. To odgovornost in osveščenost ter skrb za Dravo in njeno okolico širimo tudi med našo lokalno skupnost. Čistilna akcija je bila eden ključnih korakov pri tem. Hkrati pa je omogočila  grajenje ter krepitev odnosov z našimi sosedi, ki jih cenimo in so za nas izjemnega pomena.«
Društva in prebivalci iz bližnje okolice, ki so se udeležili čistilne akcije, so vsako leto nepogrešljiv del tekaške prireditve s štartom in ciljem na lokaciji CČN Maribor v Dogošah. Tradicionalna tekaška prireditev, do sedaj poznana pod imenom Tečem zDravo, bo 9. junija 2019 potekala pod novim imenom »zDravo jutri«. Z okoljevarstvenimi aktivnostmi postaja tek okolju najbolj prijazen tek v Sloveniji. Letos bodo posebno pozornost namenili skrbi za okolje, in sicer zmanjševanju in odgovornemu ravnanju z odpadki ter uporabi materialov, primernih za reciklažo. Usmerjali se bodo v zmanjševanje količine uporabljene plastike in pripomočkov za enkratno uporabo ter zavest o odgovornem ravnanju do okolja širili tudi med tekače. Tek »zDravo jutri« je maja 2019 prejel certifikat zagotavljanja kvalitete in standardov na rekreativnih tekih, ki ga podeljuje Evropska atletska zveza. S tovrstnim certifikatom se lahko pohvalijo le še štirje slovenski teki. 

16.5.2019

Do okolju najbolj prijaznega teka v Sloveniji nas loči še dobre tri tedne. V nedeljo, 9. junija, se boste na edinstveni trasi po obrežju reke Drave lahko pomerili v teku na 5 km, 10 km ali v teku trojk na 5 km. Ste se že prijavili?

Vse aktualne informacije o teku in podjetju Aquasystems najdete na naši Facebook strani.

3, 2, 1 – zDravo!

 

22.3.2019

 

 

AQUASYSTEMS OB SVETOVNEM DNEVU VODA
MARIBORSKE ŠOLARJE ŽE 13. LETO ZAPORED
IZOBRAŽUJE O ODGOVORNEM RAVNANJU Z VODO

Maribor, 22. marec 2019 – Ob letošnjem svetovnem dnevu voda so v družbi AquaSystems organizirali že 13. Dan odprtih vrat za šolarje iz mariborskih šol. Gre za aktivno in zabavno izobraževanje osnovnošolcev o tematikah, povezanih z varovanjem voda, v katerega je bilo od leta 2006 vključenih že 16 šol, 400 razredov oziroma 10.000 otrok. Današnji obisk Centralne čistilne naprave (CČN) Maribor predstavlja začetek letošnjega projekta Varujmo svojo kapljico vode, sočasno pa so v družbi AquaSystems uradno pričeli tudi z iniciativo »zDravo jutri«. Pobuda predstavlja približno 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo družba izvajala na letni ravni z namenom ohranjanja Drave ter omogočanja gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja.
Družba AquaSystems je danes na lokaciji CČN Maribor v Dogošah, ki jo po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih upravlja že 15. leto, gostila 170 učencev iz mariborskih osnovnih šol. V okviru dogodka so zaposleni mlade obiskovalce izobraževali in osveščali o odgovornem ravnanju z vodo ter o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo. Osnovnošolci so spoznavali pomen vode za naše življenje, od kod pride v hišo, kako in koliko je porabimo, kje vse nastaja odpadna voda in kako jo v CČN Maribor očistijo.
Igor Zagoranski, pomočnik vodje obratovanja iz podjetja AquaSystems, je učence popeljal čez prostore CČN Maribor in jim razkazal svoje delovno okolje: »Učencem vselej radi predstavimo naše delo in se skupaj z njimi sprehodimo po prostorih druge največje čistilne naprave v Sloveniji. Veseli me, da mladi kažejo zanimanje za varovanje okolja, v katerem živijo in želim si, da bi jim današnji napotki o odgovornem ravnanju z vodo prešli v navado.«
Varujmo svojo kapljico vode je projekt osveščanja in izobraževanja otrok o odgovornem ravnanju z vodo, ki ga AquaSystems že 13 let izvaja v sodelovanju z osnovnimi šolami na mariborskem področju. V okviru projekta so vključenim učiteljem in učencem na voljo izobraževalni DVD – kratek film s prikazom čiščenja odpadnih voda ter brezplačni delovni zvezek »Varujmo svojo kapljico vode«, s pomočjo katerih spoznajo vsebine o varovanju in čiščenju voda. Projekt poleg izobraževalnih vsebin vključuje tudi risarski ali raziskovalni natečaj. V letošnjem letu je potekal na temo »Kaj ne sodi v odtok?«.
Nad sodelovanjem so poleg šolarjev navdušeni tudi učitelji in ravnatelji, ki že vrsto let sodelujejo v tem projektu.
»Zavedamo se pomena ekološke ozaveščenosti in družbene odgovornosti, zato smo hvaležni, da lahko vsako leto s pomočjo podjetja AquaSystems, učencem omogočimo doživljajsko izkušnjo, povezano z varovanjem naših voda in pomenu vode. Učenci na konkreten način spoznajo proces kroženja vode skozi vse sisteme, ne samo tiste, ki jih vidijo v naravi, ampak tudi tiste skrite, ki pa so življenjskega pomena in je dobro, da jih učenci ponotranjijo,« sta ob obisku CČN Maribor dejali učiteljici Petra Lebar Kac in Tamara Škafar Vogrin iz OŠ Janka Padežnika, ki je v projekt vključena že vrsto let.
Željo po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje je izrazila tudi dr. Martina Rajšp, ravnateljica OŠ Tabor I Maribor: »Reka Drava je od nekdaj sinonim življenja za mesto Maribor. Hvaležni smo podjetju AquaSystems, ki našim učencem pomaga spoznavati pomen vode za življenje človeka, pot vode od izvira do pipe v stanovanju, porabi vode, odpadni vodi in čiščenju vode v CČN Maribor. In prav CČN Maribor prijazno odpre vrata za ogled svoje notranjosti, da smejo naši učenci na kraju samem opazovati, kako ves proces tudi v realnosti poteka. Iskreno si želimo, da bi to smeli tudi v prihodnje.«
»Mi mariborski prežihovci že tako dolgo kapljamo, da so naši otroci še kuharicam pričeli šteti kapljice vode. Kapljica vode je projekt, ki bi mu lahko bolje rekli kar miselnost za življenje. V njem je prva misel ta, kaj lahko človek najboljšega naredi za svoje otroke, za njihove otroke in otrok otroke. Ozavešča nas učitelje in učence, da moramo naravo in v njej vodo spoštovati in negovati. Spomni nas, da je vsak človek, vsak otrok, kot majhna kapljica vode, a zlita v veliko prežihovo družino z brzicami ustvarja odgovorne učence. Prav zato, ker pri pisanju naše skupne zgodbe s podjetjem AquaSystems osmišljamo trajnostna znanja za življenje in ob tem vsako leto neizmerno uživamo, bomo razumno in preudarno kapljali še naprej,« je izpostavila Barbara Pernarčič, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Maribor.
Današnji Dan odprtih vrat ter projekt Varujmo svojo kapljico vode sta zgolj dva izmed okoli 25 projektov družbene odgovornosti, ki jih podjetja AquaSystems od letošnjega leta dalje organizira v sklopu svoje iniciative »zDravo jutri«.
»Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije. Iniciativo »zDravo jutri« izvajamo zato, ker so nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni. Svoje znanje z veseljem širimo med vse generacije, saj skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane. Zanimanje in angažma otrok nas navdaja z upanjem da se nam za Dravo tudi v prihodnje ni treba bati,« je ob svetovnem dnevu voda dejal direktor mag. Leon Lozar.

Spremljajte nas na:
Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri
Twitter: @AquaSystemsSlo 
www: www.aquasystems.si

**************************

20.3.2019

 

OB SVETOVNEM DNEVU VODA AQUASYSTEMS IZOBRAŽUJE
O RAVNANJU Z VODAMI IN ZAČENJA INICIATIVO »zDravo jutri«

Maribor, 20. marec 2019 – Družba Aquasystems že 15. leto po najvišjih kakovostnih in strokovnih standardih upravlja Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor) in tako varuje enega največjih evropskih vodotokov (Drava) in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Ob letošnjem svetovnem dnevu voda so pripravili dva sklopa aktivnosti – prebivalce bodo osveščali o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo ter začeli s projektom »zDravo jutri«. Iniciativa predstavlja približno 25 družbeno-odgovornih aktivnosti, ki jih bo družba izvajala na letni ravni z namenom ohranjanja Drave ter omogočanja gospodarskega in družbenega razvoja mariborskega področja.
S prvimi aktivnostmi znotraj iniciative »zDravo jutri« bo družba Aquasystems začela že ob letošnjem svetovnem dnevu voda. V petek, 22.3., bo na svoji lokaciji v Dogošah organizirala  že 13. Dan odprtih vrat za otroke, ki se ga vsako leto v povprečju udeleži približno 300 šolarjev iz mariborskih šol. V okviru dogodka bodo mlade obiskovalce izobraževali in osveščali o odgovornem ravnanju z vodo ter o tem, kaj ne sodi v kanalizacijo. Obisk CČN Maribor predstavlja začetek letošnjega projekta Varuj svojo kapljico vode – projekta osveščanja in izobraževanja otrok o odgovornem ravnanju z vodo, v katerega je bilo doslej, od leta 2006, vključenih že 16 šol, 400 razredov oziroma 10.000 otrok.

V mesecu maju bodo za zaposlene in lokalno skupnost organizirali čistilno akcijo nabrežja reke Drave na področju CČN Maribor. S prvo tovrstno čistilno akcijo želijo povezati in ozavestiti tiste, ki živijo in delajo ob Dravi na področju CČN Maribor ter vse vpletene spodbuditi k glavnemu prizadevanju družbe Aquasystems – zagotavljati čisto Dravo, ohranjati življenje v reki ter zdravo in privlačno nabrežje osrednje mariborske reke.

V družbi Aquasystem so prepričani, da vsi uporabniki vode lahko odpadni vodi skupaj vračajo življenje ter s tem ohranjajo in bogatijo obstoječe rezerve pitne vode na območju mesta Maribor in v Podravski regiji. Ob svetovnem dnevu voda zato ne izobražujejo le najmlajših, temveč vse prebivalce pozivajo:
• Da ločeno zbirajo ostanke hrane v zabojnike za biološke odpadke, odpadno maščobo pa zbirajo in oddajajo na zbirna mesta;
• Da manjše kosovne odpadke zberejo ločeno in jih odvržejo v koše za smeti, ne v straniščno školjko;
• Da nevarne snovi (ostanke barv, topil, fitofarmacevtskih sredstev) zbirajo ločeno in jih oddajo na določena zbirna mesta;
• Da zdravila s pretečenim rokom uporabe oddajo na zbirna mesta, ki so v vseh lekarnah;
• Da stara in zavržena oblačila ter ostanke tekstila oddajo v za to namenjene zabojnike.

»V želji po vračanju naravi in večji kakovosti bivanja v mestu ob Dravi v družbi Aquasystems že 15. leto skrbno upravljamo CČN Maribor. S strokovnim izvajanjem naše osnovne dejavnosti zagotavljamo okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju. Zagotavljamo visoko kakovost življenja na mariborskem področju in visoke standarde za industrijo. Za iniciativo »zDravo jutri« smo se odločili, ker sta nam Drava, Maribor in Mariborčani pomembni. Skrb za Dravo razumemo kot skrb za nas, Mariborčane. Naše poslanstvo je ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije, ki jim želimo zdrav jutri,« je ob zagonu iniciative »zDravo jutri« povedal mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems.

Tradicionalni družabno-rekreativni dogodek, ki se ga vselej udeleži veliko število  športnih navdušencev iz širše regije bo letos na sporedu v nedeljo, 9. junija, a tokrat pod novim imenom – »Tek zDravo jutri«. Tradicionalni tek, ki poteka na obrežju Drave na področju CČN Maribor in vzdolž hidroenergetskega kanala, vsako leto poveže več kot 700 tekačev in na edinstven način združuje zdravo življenje ter osveščanje o odgovornem ravnanju z Dravo.

 

Spremljajte nas na:
Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri
Twitter: @AquaSystemsSlo 
www: www.aquasystems.si

 

*********

S STROKOVNO PODPORO AQUASYSTEMS
IN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE MARIBOR
DO PRVIH MERITEV PRISOTNOSTI DROG
V ODPADNIH VODAH MARIBORA


Maribor, 14. marec 2019 – S strokovnim izvajanjem vzorčenja odpadnih voda na Čistilni napravi Maribor (CČN Maribor) je družba AquaSystems omogočila izvedbo prvega merjenja prisotnosti drog v odpadnih vodah na mariborskem področju. Epidemiologija odpadnih voda sodi med inovativne in obetavne pristope spremljanja splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva ter kaže na pomembno vlogo, ki jo imajo sistemi upravljanja z odpadnimi vodami v sodobni družbi. Za učinkovito izvajanje te družbene vloga sta ključna strokovno znanje in odgovorno delovanje upravljalcev teh sistemov.
Družba AquaSystems je v okviru projekta »Prepovedane droge, alkohol in tobak: Epidemiologija na osnovi odpadnih voda, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema« obdobju sedmih dni med 11. in 17.4.2018. izvajala strokoven odvzem 24-urnih vzorcev odpadnih voda, ki se po kanalizacijskem sistemu stekajo v CČN Maribor. Vzorce je nato posredovala Inštitutu Jožef Stefan, ki je, skupaj z ostalimi partnerji projekta, poskrbel za nadaljnjo analizo odvzetih vzorcev in analizo končnih rezultatov omenjene raziskave.
Odpadne vode so zapis vsega, kar se dogaja v družbi na določenem sprejemnem območju. Analiza odpadnih voda zato postaja hitro razvijajoča se znanstvena disciplina, ki omogoča pomembne podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva na določenem območju. Pomembno vlogo ima predvsem pri spremljanju podatkov o trendih uporabe prepovedanih drog, saj omogoča  analizo skoraj v realnem času, za izvedbo pa ne potrebuje privolitve preiskovalcev.
Epidemiologija odpadnih voda tako kaže na pomembno vlogo, ki jo imajo sistemi ravnanja z odpadnimi vodami, med katerega sodijo tudi čistilna naprave, v sodobni družbi.
»V družbi AquaSystems, kot upravljalcu CČN Maribor, se zavedamo širše družbene vloge, ki jo imamo pri razvoju in rasti občin in krajev na našem sprejemnem območju. S strokovnim izvajanjem naše osnovne dejavnosti želimo zagotavljati visokokakovostno okoljevarstveno podporo skupnostim na mariborskem področju ter hkrati ustvarjati predpogoj za njihov gospodarski in družbeni razvoj. S svojim delovanjem pomembno vplivamo na varovanje pomembnega evropskega vodotoka (Drava) in podtalnih vodnih rezerv, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. Že leta to vlogo dopolnjujemo tudi z aktivacijo na področju družbene odgovornosti, saj želimo ohraniti Dravo in življenje ob njej tudi za prihodnje generacije «, je ob predstavitvi rezultatov prvega merjenja prisotnosti drog v odpadnih vodah Maribora izpostavil mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems.
CČN Maribor, ki jo na podlagi koncesije upravlja družba AquaSystems, skrbi za upravljanje z odpadnimi vodami Mestne občine Maribor, občine Miklavž na Dravskem polju ter krajev Duplek in Hoče – Slivnica. V njenem prispevnem območju živi približno 136.000 prebivalcev.
CČN Maribor ima zmogljivost 195.000 populacijskih enot (PE), pri čemer 1 PE ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. Je največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave. Letno sprejme 9 milijonov m3 odpadnih voda iz gospodinjstev, živilske industrije, industrije proizvodnje detergentov, tekstilne industrije, obrti, ustanov in bolnišnice. Pri tem delež industrije znaša približno 20 %.
V skrbi za doseganje visoke kakovosti svojega dela AquaSystems na CČN Maribor dnevno izvaja  laboratorijske analize vzorcev odpadnih voda. Vzorčenje poteka z avtomatskim vzorčevalnikom na iztoku mehanskega in biološkega čiščenja ter prek ročnega odvzema vzorcev iz bioloških bazenov na čistilni napravi. Poleg internega dnevnega nadzora monitoring odpadnih voda na CČN Maribor dvakrat mesečno izvaja tudi NLZOH Maribor. Letni učinki čiščenja odpadnih voda na CČN Maribor so javno dostopni na http://aquasystems.si/sl-si/CČN-Maribor/Učinki-čiščenja.

 

Junij, 2018

Tečem zDravo 2018

V nedeljo 10. junija 2018 je čudoviti naravi neposredno med Dravo in hidroenergetskim kanalom s startom in ciljem na Centralni čistilni napravi Maribor, Dupleška cesta 330 potekala Aquasystemsova tekaško-rekreativna prireditev Tečem zDravo2. Več kot 800 tekačev vseh starosti in telesne pripravljenosti se je pomerilo na 5- in 10-kilometrski trasi. Organizator Aquasystems z organizacijo prireditve prizadeva poudariti sožitje našega mesta in okoliških občin z reko ter zdrav način življenja in spoštljiv odnos do narave. Tek je bil organiziran kot posvetilo reki, prepoznavnemu prostorskemu poudarku našega mesta in kot opomnik pomena varovanja naših voda in okolja. Prireditev je simboliziralo medgeneracijsko druženje s središčem dogajanja na Centralni čistilni napravil kjer udeleženci vodi vračajo življenje in gibanje. Organizator že drugo leto zapored ugotavlja, da je odličen odziv ekip predstavnikov lokalne skupnosti, društev, šol in podjetij ter ocenjujejo, da prireditev dobiva osrednje mesto v lokalnem prostoru. Prijavnina je bila simbolična, vsi udeleženci so prejeli funkcijsko tekaško majico, čip za enkratno merjenje časa, spominsko medaljo in toplo malico.

Tek je bil oplemeniten z dvema dobrodelnima akcijama.
Z lokalno skupnostjo vzdržujejo dolgoročno partnerstvo in vsako leto v okviru omenjene prireditve eni izmed občin ali institucij v prispevnem območju CČN Maribor podarijo defibrilator. Letos ga je v imenu občine Duplek prevzel podžupan gospod David Kumer.
Prejemnik glavne donacije na prireditvi Tečem zDravo je letos Center za sluh in govor Maribor, ki je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM). Na prireditvi so se predstavili otroci in njihovi vzgojitelji. Obiskovalci so s prostovoljnimi prispevki zbrali 770 Eur, podjetje Aquasystems je dodalo razliko do skupnega zneska 2.000 Eur. Z zbranimi sredstvi Center za sluh in govor Maribor na svojem zemljišču postavil gibalnico na prostem.
Letošnjo prireditev je zaznamoval razširjen razvedrilni program z nastopom dveh mladih glasbenih skupin ŽELJA PO KAKAVU in AMONG TWISTED.

 

November, 2017

Podjetje Aquasystems prejelo Priznanje za najboljšo organizacijsko energijo v panogi energetika in komunalne storitve

V sklopu HR&M konference, ki je potekala 15. novembra 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani, so bili predstavljeni rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije v slovenskem zasebnem in javnem sektorju.
Nagrado za najvišji indeks po 5 globalnih dejavnostih so prejela podjetja oz. organizacije: Osnovna šola Trbovlje, RLS Merilna tehnika, Adriatic Slovenica, Aquasystems in RGL (Radio Glas Ljubljana).


Podjetje Aquasystems je pridobilo standard ISO 55001:2014
Podjetje Aquasystems je uspešno opravilo certifikacijsko presojo po standardu ISO 55001:2014 Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, s katerim so nadgradili sistem vodenja. Standard ISO 55001:2014 specificira zahteve za razvoj, vzpostavitev, vzdrževanje ter nenehno izboljševanje sistema upravljanja s sredstvi in prinaša novo kakovost na to področje. Poleg certifikata ISO 55001 ima podjetje še certifikat ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem.

 

Tečem zDravo 2017

V nedeljo 11. junija 2017 je čudoviti naravi neposredno med Dravo in hidroenergetskim kanalom s startom in ciljem na Centralni čistilni napravi Maribor, Dupleška cesta 330 potekala tekaško-rekreativna prireditev Tečem zDravo2. Več kot 600 udeležencev vseh starosti in telesne pripravljenosti se je pomerilo na 5- in 10-kilometrski trasi. Izredno smo bili veseli odličnega odziva tekačev in obiskovalcev, z organizacijo smo želeli poudariti sožitje našega mesta in okoliških občin z reko ter zdrav način življenja in spoštljiv odnos do narave. Tek je bil organiziran kot posvetilo reki, prepoznavnemu prostorskemu poudarku našega mesta in kot opomnik pomena varovanja naših voda in okolja. Prireditev je simboliziralo medgeneracijsko druženje s središčem dogajanja na Centralni čistilni napravil kjer udeleženci vodi vračajo življenje in gibanje.
Našemu povabilu se je odzvalo veliko število dijakov in profesorjev iz Druge gimnazije zato upamo, da se prihodnje leto med sabo pomeri še več srednjih šol.


Prireditev smo poklonili  meščanom mesta Maribor, prihodek od prijavnin je bil namenjen nakupu defibrilatorja, ki ga je direktor g. Leon Lozar predal županu občine Hoče-Slivnica g. Marku Soršaku.

Tek je bil oplemeniten še z dodatno dobrodelno akcijo zbiranja sredstva za dvanajstletnega Miho Pignarja, ki je ob rojstvu utrpel možgansko krvavitev, zaradi katere ima cerebralno paralizo. Zdravniki so mu napovedali življenje, prikovano na invalidski voziček, a mladi junak trdo gara za vsak napredek. V ZDA je prestal dve operaciji, zdaj pa ga čaka še leto intenzivnih terapij, ki jih mora družina plačati z lastnimi sredstvi. Aquasystemsovi dobrodelni akciji so se s prostovoljnim prispevkom odločili pridružiti tudi številni obiskovalci prireditve, skupaj so zbrali več kot 700 eur nato smo 1.000 eur dodali še mi. Za prostovoljni prispevek so vsi darovalci v zahvalo prejeli tekaško majico in/ali silikonsko zapestnico s sloganom "Tek na dolge proge".

Vsi tekači so prejeli tekaške majice in medaljo na cilju ter okrepčilo po končanem teku.

Tekačem in obiskovalcem se zahvaljujejmo za prijetno in zabavno tekaško druženje na atraktivni lokaciji v Dogošah ter napovedujemo prireditev tudi v letu 2018.

 

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si