Okoljska politika in politika upravljanja s sredstvi

Ker je CČN Maribor največja čistilna naprava na celotni trasi Drave od njenega izvira do izliva (740 km), po učinkovitosti čiščenja odpadne vode pa sodi v sam vrh, saj že od leta 2004 zagotavlja tudi terciarno stopnjo čiščenja, je njen pomen za lokalno skupnost izjemen.

Odgovornost do naravnega okolja dokazujemo s certifikatom ravnanja z okoljem ISO 14001, s katerim se ponašamo že od leta 2011. Z ozaveščanjem in izobraževanjem o pomenu okoljevarstva v lokalni skupnosti vzdržujemo visok nivo okoljevarstvene zavesti ter odgovornosti.

V letu 2017 smo v dokaz o strokovnosti našega pristopa pri upravljanju s komunalno infrastrukturo javnega pomena pridobili še certifikat ISO 55001.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si