Družbena odgovornost/prispevek k razvoju lokalne skupnosti

Z lokalno skupnostjo razvijamo dolgoročno, srčno in dragoceno partnerstvo.

Že od leta 2006 s svojimi družbeno odgovornimi projekti nagovarjamo vse segmente javnosti.

S projekti »Živim zDravo« nagovarjamo vse generacije (dnevi odprtih vrat, projekt »Varujmo svojo kapljico vode«), z rekreativnim tekom »Tečem zDravo« mestu podarjamo rekreativno tekaško prireditev, ki je umeščena med staro strugo reke Drave in hidroenergetski kanal SD1 s startom ter ciljem na CČN Maribor. Tretji programski sklop naše družbene odgovornosti je projekt »Razmišljam zDravo« in je namenjen medgeneracijskemu sodelovanju ter podpori mariborski kreativi in intelektualnim prebojem v korist mesta.

Z lokalno skupnostjo smo tesno povezani tudi s humanitarno dejavnostjo in sponzorstvi ter donacijami, ki so razpršene v vse segmente družbenega življenja.

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si