Okoljska politika

  • V podjetju smo svojo ekološko naravnanost opredelili kot pomemben del vodenja.
  • Načrtovanje in dejavnosti v podjetju vodimo in izvajamo tako, da preprečujemo onesnaževanje ter izločamo oziroma omejujemo vse negativne vplive na okolje.
  • Naše dejavnosti izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi dogovori in zavezami, ki so povezane z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki. Negativne vplive na okolje se trudimo zmanjšati proaktivno in bolj, kot to zahteva zakonodaja.
  • Sistem ravnanja z okoljem spremljamo z rednimi meritvami in s periodičnimi presojami delovanja SRO zagotavljamo učinkovitost in stalen napredek sistema.
  • Uvajamo take nove tehnologije, ki so ekološko primerne ter izboljšujemo obstoječe procese in tehnologije.
  • Zaposlene seznanjamo z našo okoljsko politiko in cilji, jih izobražujemo, usposabljamo in motiviramo za dejaven odnos do okolja.
  • Naše partnerje, dobavitelje in druge sodelavce, ki delajo za nas ali v našem imenu, seznanjamo z našimi okoljskimi usmeritvami in od njih zahtevamo, da jih spoštujejo pri našem skupnem delovanju.
  • Z lokalno skupnostjo in z drugo javnostjo komuniciramo popolnoma odkrito. Naša politika do okolja, njeni cilji in informacije v zvezi z našimi okoljskimi vidiki so dostopni na spletni strani http://aquasystems.si/sl-si/O-nas/Okoljska-politika. S tem zagotavljamo vzdušje zaupanja.
  • Zavezujemo se, da bomo kot družbeno odgovorno podjetje okoljsko politiko dosledno izvajali tudi v prihodnje in jo tudi dopolnjevali v skladu z razvojem podjetja in zahtevami okolice ter družbe, ter tako prispevali k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in gospodarstva.
Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si