Zgodovinske prelomnice

1994 - Odlok MoM o koncesiji za čiščenje odpadnih vod v Mariboru

1997 - Suez Lyonnaise des Eaux prednostni ponudnik

4.9.1997 - Ustanovitev podjetja Aquasystems

29.7.1998 - Podpis koncesijske pogodbe z MoM

16.11.1999 - Podpis gradbene pogodbe

28.4.1999 - Podpis posojilne pogodbe EBRD

17.5.2000 - Enotno gradbeno dovoljenje za izgradnjo CČN Maribor

12.6.2000 - Začetek gradnje

10.6.2002 - Začetek obratovanja 1. faze

10. 2.2004 - Začetek obratovanja II. faze

15.12.2004 - Dokončno obratovalno dovoljenje

23.8.2008 - Refinanciranje projekta

December 2011 - Prejem certifikata ISO 14001

Oktober 2013 - Prejem okoljevarstvenega dovoljenja do leta 2023

April 2016 - Izgradnja nove delavnice s skladiščem

Junij 2017 - Prejem certifikata ISO 55001

Julij 2018 - Izgradnja prizidka k upravni stavbi in prenova interjerja

Junij 2019 - Uspešna vmesna presoja ISO 14001 in ISO 55001

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si