AquaSystems vlaga v zaposlene

SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo 

 AQUASYSTEMS VLAGA V ZAPOSLENE

Maribor, november 2019 – Družba AquaSystems d.o.o. kandidira za sredstva za razvoj starejših zaposlenih. Menijo, da je učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ključna konkurenčna prednost podjetji.

Pri AquaSystems se zavedajo demografskih sprememb ter se želijo na njih uspešno pripraviti. Zavedajo se, da imajo starejši zaposleni številne kompetence, poglobljeno znanje, mnogokatere izkušnje… Preko kakovostnega programa mentorstva lahko svoje znanje prenesejo na mlajše zaposlene in s tem povečajo usposobljenost zaposlenih celotnega podjetja. Zato je podjetje kandidiralo pri projektu »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)«. Kandidirali so za pridobitev sredstev, ki jih bodo vlagali v razvoj starejših zaposlenih. 

Leon Lozar, direktor AquaSystemsa, je ob kandidaturi povedal: »Sredstva bomo koristno uporabili za dodatna strokovna in druga izobraževanja z namenom, da bodo bolj kompetentni in zadovoljni s svojim delom. To pa  bo vodilo k daljši in bolj kakovostni aktivni delovni dobi naših zaposlenih.«

AquaSystems je kot drugo podjetje v Sloveniji pridobil certifikat ravnanja s sredstvi, kar dokazuje, da se podjetje zaveda, da je racionalno razporejane s sredstvi prioritetna naloga podjetja. Zavedajo se, da so njihovi zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato bodo pridobljena sredstva uporabili za dodatna strokovna in druga izobraževanja zaposlenih. Verjamejo namreč, da sta kompetentnost ter zadovoljstvo ključna za daljšo in kakovostno delovno dobo.


XXX
O CČN Maribor: CČN Maribor je največja čistilna naprava na celotni trasi reke Drave in druga največja čistilna naprava v Sloveniji. Skrbi za upravljanje z odpadnimi vodami Mestne občine Maribor, občin Miklavž na Dravskem polju, Duplek in Hoče – Slivnica. V njenem prispevnem območju živi približno 136.000 prebivalcev. CČN Maribor letno sprejme približno 9 milijonov m3 odpadnih voda in proizvede približno 12.000 ton odvečnega blata, ki je stranski produkt v procesu čiščenja odpadne vode. Izpolnjuje najstrožje okoljevarstvene standarde Evropske unije že od leta 2004, ko je Maribor kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode, ki je v prestolnici nimajo niti v letu 2019. Strokovnost in odgovornost do narave in lokalne skupnosti dokazujeta tudi certifikat ISO 14001:2015 (okoljevarstvo), ki ga je podjetje prejelo leta 2012, in certifikat ISO 55001:2014 (upravljanje s sredstvi), ki so ga kot šele drugo podjetje v državi prejeli leta 2017.

Spremljajte nas na:
Facebook: www.facebook.com/zDravoJutri 
Twitter: @AquaSystemsSlo  
www: www.aquasystems.si 

Več informacij: 
mag. Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems
leon.lozar@aquasystems.si, 02 450 37 81

Aquasystems d.o.o.
Dupleška cesta 330
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 450 37 80
F: +386 2 450 37 90
E: info@aquasystems.si